Ajankohtaista

Hankintailmoitus: markkinointiviestintäpalvelut

Voimassaoloaika: 3.1. - 23.1.2014 (klo 16:00 mennessä)

Tarjouspyyntö HILMAssa:

 http://www.hankintailmoitukset.fi/fi/notice/view/2014-000145/

Tarjouskilpailun voittaja: Mainostoimisto Reaktio Oy

Kysymykset ja vastaukset tarjouspyyntöön:

Kysymys:

Miten tarjouksia vertaillaan, jos hinnan voi ilmoittaa yksikköhintana tai tuntihintana?

Vastaus:

Tarjouspyynnön kohdassa tarjouksen sisältö vaaditaan tarjoajaa käyttämään tuntihintoja, joten tarjous ei saa sisältää yksikkö- tai muunlaisia hintoja. Täten tarjouspyynnön kohdassa Hinnat mainittu kiinteä yksikköhinta ei koske tätä kilpailutusta.

Kysymys:

Matkakustannusten on tarjouspyynnön mukaan sisällyttävä yksikkö- tai tuntihintaan. Voisitteko arvioida juttukeikkojen määrää ja pituutta tarkemmin (millä säteellä liikutaan, juttujen kappalemäärä vuodessa)? 

Vastaus:

Koskien hintoja, katso edellisen kysymyksen vastaus.

Emme voi arvioida juttukeikkojen määrää vuosina 2014 – 2015. Vuonna 2013 juttukeikkoja oli noin 10 kappaletta. Tyypillinen juttukeikka kesti noin yhden työpäivän, josta puolet tapahtui asiakkaalla ja puolet jutuntekijän omalla työpaikalla. TechVillan asiakkaat sijaitsevat pääosin Uudenmaan ja Etelä-Hämeen alueella.

Kysymys:

Syntyykö asiakaslehtenne taitto jotakin muuta kautta eli tämän tarjouksen piirissä ovat asiakaslehden osalta vain artikkelit kuvineen?

Vastaus:

Asiakaslehden taittaminen nykyisen asiakaslehden pohjalta voi kuulua taittotyönä tilattaviin töihin.

Kysymys:

Voivatko työnäytteet olla kaikki samalle asiakkaalle tuotettuja, jos ne ovat nyt hankintailmoituksessa tarkoitetun palvelun tuottamiseen osallistuvien henkilöiden tekemiä?

Vastaus:

Työnäytteet voivat olla samalle asiakkaalle tehtyjä, jos ne täyttävät tarjouspyynnössä mainitut kriteerit.

Kysymys:

Työnäytteiden arvioinnissa kiinnitetään laadun lisäksi huomiota siihen, kuinka ne vastaavat tilaajan toimintaympäristöä. Tulisiko työnäytteiden olla Techvillan kaltaiselle kehitysorganisaatiolle tehtyjä vai viitataanko sanalla ”toimintaympäristö” Techvillan asiakasyrityksiin kuten teknologia-alan kasvuyrityksiin ja toimittajiin sekä toisaalta OSKEen?

Vastaus:

Toimintaympäristöllä tarkoitetaan TechVillan asiakasyritysten liiketoiminnan kehittämistä sekä julkisrahoitteisten hankkeiden koordinointia. TechVillan asiakasyrityksiä ovat erityisesti teknologiateollisuuden pk-yritykset sekä logistiikka-alan toimijat.

Kysymys:

Hankintailmoituksessa mainitaan, että ”toimittajan on oltava rekisteröity ammatti- tai elinkeinorekisteriin. Toimittajan tulee kuulua ennakkoperintärekisteriin.” Hankintailmoituksessa ei erikseen pyydetä em. rekisteriotteita tarjouksen liitteiksi. Edellytetäänkö näiden dokumenttien olevan tarjouksen liitteinä?

Vastaus:

Kyseisiä dokumentteja ei tarvitse liittää tarjoukseen mukaan, mutta ne on toimitettava myöhemmin niitä pyydettäessä.

Viimeksi päivitetty 03.03.2014 14:30 | Palaute