TechVillan WIMMA -hankkeella vauhtia digitalisaatioon

WIMMA -hankkeessa tuetaan yritysten digitaalista uudistumista sekä pk-yritysten uuden liiketoiminnan luontia digitaalisia ratkaisuja hyödyntäen. Tarkemmat tiedot täältä.

Ajankohtaista

Tulevaisuuden logistiikkakeskus on verkottunut, ekologinen ja joustava

Yritykset osallistuivat aktiivisesti tulevaisuuden logistiikkakeskusten kehittämiseen Hyvinkäällä pidetyssä foorumissa 19.10.2010. Yritykset hahmottelivat työpajoissa tulevaisuuden logistiikkakeskuksen tärkeimmiksi ominaisuuksiksi järkevän sijainnin, ekologisesti kestävän toiminnan sekä joustavan toimintaympäristön.

Yritykset nostivat tulevaisuuden logistiikkakeskuksen yhdeksi tärkeimmäksi ominaisuudeksi järkevän sijainnin. Tehokkaasti toimiva logistiikkakeskus sijaitsee hyvien liikenneyhteyksien varrella, jotta keskus palvelee tehokkaasti kuljetusketjua ja saatavilla on riittävästi osaavaa työvoimaa.

Sijainnin lisäksi yritykset pitivät tärkeänä yhteistyötä muiden yritysten kanssa. Tulevaisuuden logistiikkakeskus on toiminnoiltaan laaja kokonaisuus ja sen toteuttaminen vaatii useiden erikoistuneiden toimijoiden yhteistyötä. Tiivis yhteistyö kohottaa kilpailukykyä ja mahdollistaa sen, että yritykset voivat tarjota asiakkailleen aiempaa laajempia palveluita.

Foorumissa todettiin myös, että Suomessa on korkeatasoista logistiikkakeskuksiin liittyvää osaamista, joka on pirstaloituneena eri toimialoilla. Tehokkaan verkostoitumisen myötä logistiikkakeskusosaamisesta voidaan rakentaa Suomelle kansainvälisesti kilpailukykyinen vientituote.

Ekologisuuden merkitys kasvaa
Logistiikkakeskuksissa toimivien yritysten mukaan kestävän kehityksen periaatteet eivät ole vain kustannuksia, vaan ne antavat tulevaisuudessa mahdollisuuden kohottaa toiminnan kannattavuutta. Aiemmin kestävä kehitys on koettu erilliseksi kuluja lisääväksi investoinniksi.

Ympäristöystävälliset toimintatavat koetaan teknologian kehittymisen ja verkottumisen ansiosta tärkeiksi ja ekologisesti kestävät toimintatavat on helppo ottaa myös käyttöön.

Logistiikkakeskuksissa kaivataan ”joustavia seiniä”
Tavaravirtojen volyymivaihtelut ja monimuotoisuus ovat haasteita logistiikkakeskusten suunnittelussa. Tulevaisuuden logistiikkarakennukset suunnitellaan niin, että tilat vastaavat muun muassa energiamuotojen ja toimintojen muuttuviin tarpeisiin. Lisäksi suunnitteluvaiheessa huomioidaan, että keskuksessa on voitava hyödyntää myös erilaisia teknisiä ratkaisuja sekä älykkäitä automaatiojärjestelmiä.

ESLogC on laaja hankekokonaisuus
ESLogC:ssä kehitetään logistiikkakeskusten toimintaa eri näkökulmista. Yritykset ovat aktiivisesti mukana kaikissa osaprojekteissa. Yritykset ohjaavat projektien sisältöjä, millä varmistetaan, että kaikki projektit ovat kytkettynä käytännön toimintaan. Projektien tulosmateriaaleihin voi tutustua jatkossa osoitteessa www.eslogc.fi.

Hanke toteutetaan 1.10.2009- 30.9.2012 ja sen toteuttamista koordinoi Teknologiakeskus TechVilla. Muut osatoteuttajat ovat Hämeen ammattikorkeakoulu, Laurea – ammattikorkekoulu, Lahden ammattikorkeakoulu, Suomen ympäristöopisto SYKLI ja Valonia – Varsinais-Suomen kestävän kehityksen ja energia-asioiden palvelukeskus.

Lisätietoja:

Viimeksi päivitetty 03.06.2013 12:12 | Palaute