TechVillan WIMMA -hankkeella vauhtia digitalisaatioon

WIMMA -hankkeessa tuetaan yritysten digitaalista uudistumista sekä pk-yritysten uuden liiketoiminnan luontia digitaalisia ratkaisuja hyödyntäen. Tarkemmat tiedot täältä.

Ajankohtaista

JanaSystems ponnisti kehitysanalyysistä Innokoneeseen

Teknologiakeskukset ovat tehneet kehityssanalyysejä jo yli 200 yritykselle koko Suomessa. TechVilla on tehnyt näistä analyyseistä kolmasosan.

Yrityksille kehityssanalyysit ovat tuoneet uusia ideoita ja sysäyksen tarvittavien kehittämistoimien käynnistämiseksi. Usein TechVillasta tai sen kumppaniverkostosta on löytynyt apu myös kehitystöiden toteuttamiseen. Yksi tällainen yritys on hyvinkääläinen JanaSystems Oy, joka koukkasikasvuanalyysistä suoraan Innokone-hankkeeseen.

JanaSystems on perinteinen koneenrakennusalan suunnittelutoimisto, joka tuottaa suunnittelupalveluja teollisuuden eri toimialoille. Yritys työllistää keskimäärin 25 suunnittelualan asiantuntijaa ja yrityksen vuotuinen liikevaihto on noin 1,5 milj. euroa.

Analyysistä tietoa, kehitystoimia Innokoneessa
JanaSystemsissä tehtiin kehitysuanalyysi keväällä 2010 ja analyysissä tuli esiin yrityksen tarve kehittää palveluita perinteisistä suunnittelutöistä laajempiin engineering-kokonaisuuksiin.

“Kehitysanalyysi oli ehdottomasti positiivinen kokemus ja se vahvisti omaa käsitystäni yrityksen kasvuhalusta”, kertoo JanaSystemsin toimitusjohtaja Jarmo Järvinen. Yrityskehittäjien apu tuli Järviselle tarpeeseen, sillä toimialan raju pudotus laittoi myös Järvisen miettimään ihan tosissaan toiminnan kehittämistä.

janasystems-web

JanaSystems on kehittänyt aktiivisesti yrityksen toimintaa, vas. Katja Järvinen ja Jarmo Järvinen

Analyysin jälkeen JanaSystems käynnisti kehittämistoimet TechVillan koordinoimassa Innokone-hankkeessa. JanaSystemsille on kehitetty Innokoneessa yrityksen esimmäistä engineering-palvelutuotetta, joka on meriteknisen alan suunnittelupalvelu.

JanaSystems on saanut jo selvää hyötyä Innokoneesta. “Hommat etenevät vauhdikkaammin ja oma panos kehitystyössä on jäänyt pienemmäksi, kun voimme hyödyntää ulkopuolista osaamista”, Järvinen toteaa. Myös Innokone-asiantuntijoiden kokemus julkisista toimijoista on ollut JanaSystemille tärkeää.

 

Innokone apu räätälöidään
Innokone-hankkeessa on tällä hetkellä käyninssä parisenkymmentä yritysprojektia. Yritykset ovat hyvin erilaisia ja jokaisen yrityksen haasteiden kartoittaminen vie oman aikansa.

“Yrityksille räätälöidään apu aina tarpeen mukaan”, kertoo hankkeen koordinaattori Miika Lundin TechVillasta. Vaikka Innokone käy aktiivisesti tutustumassa yrityksiin, kannustaa koordinaattori Miika Lundin yrityksiä ottamaan rohkeasti myös itse yhteyttä.

Hankkeen etenemistä seurataan tarkasti ja sen tuloksista kerrotaan julkisesti. Hanketta voi seurata TechVillan verkkosivuilla sekä Facebookissa (www.facebook.com/innokone).

Yhteishanke on valmisteltu OSKEssa
Innokone-hanketta voi hyödyntää Etelä-Suomessa sijaitseva teknologiateollisuuden pk-yritys. Toiminta-alueen rajauksen määrittää hankkeen suurin rahoittaja eli Etelä-Suomen EAKR-ohjelma. Muut rahoittajat ovat Hyvinkään, Espoon, Helsingin ja Hämeenlinnan kaupungit sekä hankkeeseen osallistuvat yritykset.

Teknologiakeskus TechVillan, Aalto-yliopiston ja Teknologiakeskus Innoparkin luoman innovaatiokoneiston (Innokone) avulla synnytetään teknologiateollisuuteen uutta liiketoimintaa ja kaupallisia tuotteita. Innokone-hanke on kolmivuotinen ja sen rahoitusvolyymi yli 1,7 miljoonaa euroa. Hanke on synnytetty työ- ja elinkeinoministeriön Osaamiskeskusohjelman (OSKE) avulla.

Lisätietoja:

Viimeksi päivitetty 30.04.2014 10:40 | Palaute