TechVillan WIMMA -hankkeella vauhtia digitalisaatioon

WIMMA -hankkeessa tuetaan yritysten digitaalista uudistumista sekä pk-yritysten uuden liiketoiminnan luontia digitaalisia ratkaisuja hyödyntäen. Tarkemmat tiedot täältä.

Ajankohtaista

Nordic ID sai hiilijalanjälkilaskurin

Salolainen Nordic ID hyödynsi tehokkaasti Teknologiakeskus TechVillan koordinoimaa Innokone-hanketta, kun yritykseen tarvittiin hiilijalanjälkilaskuri.

Nordic ID halusi hiilijalanjälkilaskurin avulla saada tarkat tiedot tuotteiden hiilijalanjäljestä, vertailla tuotteita ja kertoa asiakkaalle, miten hiilijalanjälki on laskettu. Toinen työntövoima laskurin hankkimiseen oli yrityksen vahva tahtotila ympäristöasioiden huomioimiseksi. Nordic ID:ssä ei haluttu jättää asiaa sanahelinäksi, vaan tehdä konkreettisia toimia ympäristön hyväksi. ”Meille hiilijalanjäljen mittaaminen luotettavasti ja tietojen tarjoaminen asiakkaalle on ehdottomasti askel kohti ympäristöystävällisyyttä”, toteaa Nordic ID:n operatiivinen johtaja Nikolai Raita.

nordic_id_raita.jpg
Nordic ID:n Nikolai Raita on tyytyväinen Innokone-hankkeessa toteutettuun hiilijalanjälkilaskuriin. 

Omista menetelmistä systemaattiseen laskentaan
Hiilijalanjälkitietoja ei pienemmissä yrityksissä vielä mitata kovin laajasti, mutta siihen suuntaan on ollaan menossa. ”Jo nyt isoimmat toimijat haluavat tiedot alihankkijoiden tuotteiden hiilijalanjäljestä ja tiedon siitä, miten se on laskettu”, Raita kertoo. Aiemmin Nordic ID:ssä on laskettu hiilijalanjälki omilla menetelmillä. ”Laskeminen oli todella vaikeaa, eikä meillä oikein ollut siihen minkäänlaista hyvää työkalua”, Raita myöntää.

Hiilijalanjälkitietoja voidaan hyödyntää monella tavalla
Nordic ID koukkasi Innokoneeseen mielenkiintoista reittiä, sillä alun perin Raita törmäsi Turussa TechVillan toiseen EU-hankkeeseen. Logistiikkaan liittyvästä ESLogC-hankkeesta Raita ohjattiin hakemaan apua Innokoneesta. Tuon jälkeen työ eteni vauhdilla.

TechVilla kilpailutti hiilijalanjälkilaskurin toimittajan ja työn toimittajaksi valittiin Natural Interest. Natural Interest konsultoi ja auttoi Nordic ID:tä selvittämään oleelliset seikat hiilijalanjäljen laskentamallin luontia varten ja tuotti tarvittavat CO2-arvot eli päästökertoimet laskentamalliin. Työ toteutettiin PAS2050-standardin1 mukaisesti.

Laskentamallin ja laskurin lisäksi Nordic ID pystyy analysoimaan ja esittämään hiilijalanjälkitiedon graafisesti selkeällä tavalla eri sidosryhmille. Tietoa voidaan hyödyntää asiakasviestinnässä, markkinoinnissa, maineenhallinnan työkaluna, päästötavoitteiden määrittelyssä ja yritysvastuuraportoinnissa.

Kaikkea mahdollista hiilijalanjälkilaskurista ei ole vielä Nordic ID:ssä revitty irti, sillä prosessi on vielä kesken. ”Henkilöstöä koulutetaan hyödyntämään hiilijalanjälkilaskuria ja sen avulla saatavia tietoja. Tuo koulutus toteutetaan vasta syksyllä”, Raita kertoo.

Suurin hyöty hiilijalanjälkilaskurista on Raitan mukaan siinä, että Nordic ID:llä on jatkossa varmuus, mistä jalanjälki muodostuu. ”Saamme tuotetiedot suoraan laskuriin ja voimme itse hyvillä mielin käyttää tietoja tarjouksissa”, Raita sanoo. Tilanne olisi kaikkein ideallisin, jos myös kilpailijat käyttäisivät samaa laskentatapaa.

”Hanke oli kaupallisesti hyödyllinen”
Raita on ollut Nordic ID:n saamaan apuun erittäin tyytyväinen. ”Minulle oli iso yllätys, miten vähän meidän piti lippuja ja lappuja täyttää. Projekti tehtiin meille helpoksi, mikä on tietysti yritykselle erittäin tärkeää”, kertoo Raita TechVillan EU-hankkeesta. Helppoutta enemmän Raita kuitenkin arvostaa hankkeen aikaansaamia hyötyjä. ”Yrityksissä katsotaan hyötyjä suhteessa kustannuksiin. Tämä hanke oli meille kaupallisesti hyödyllinen”, Raita toteaa.

Lisätietoja:

Viimeksi päivitetty 03.06.2013 12:11 | Palaute