TechVillan WIMMA -hankkeella vauhtia digitalisaatioon

WIMMA -hankkeessa tuetaan yritysten digitaalista uudistumista sekä pk-yritysten uuden liiketoiminnan luontia digitaalisia ratkaisuja hyödyntäen. Tarkemmat tiedot täältä.

Hyödyt

Sprint-palvelulla on useita etuja verrattuna perinteiseen koulutusmalliin:

  • Sprint nopeuttaa uuden tiedon ja osaamisen siirtoa organisaation sisällä
  • Koulutusjaksot suunnitellaan ja resurssit varataan etukäteen
  • Toteutetuista koulutusjaksoista syntyy kokonaisuuksia, joita voidaan käyttää pohjana vastaavissa koulutustilanteissa
  • Oppimisen päävastuu siirtyy itse oppijalle
  • Oppijan laatimia oppimispäiväkirjoja voidaan hyödyntää etätiimin koulutuksessa
  • Sprint-työkalulla on helppo seurata koulutuksen edistymistä ja tuottaa erilaisia yhteenvetoraportteja

Tutustu Sprint-prosessiin...

tai

Ota yhteyttä:

Mikko Koskela, 0400 660 946, etunimi.sukunimi[at]techvilla.fi

Viimeksi päivitetty 11.03.2014 10:17 | Palaute