TechVillan WIMMA -hankkeella vauhtia digitalisaatioon

WIMMA -hankkeessa tuetaan yritysten digitaalista uudistumista sekä pk-yritysten uuden liiketoiminnan luontia digitaalisia ratkaisuja hyödyntäen. Tarkemmat tiedot täältä.

Case: Mecsalo

Mecsalo-webTeknologiakeskus TechVilla järjesti keväällä 2013 yhteistyössä YritysVoimalan kanssa Shine -erottuvuusvalmennuksen Uudenmaan teknologiateollisuuden pk-yrityksille.

Koulutukseen osallistui viisi yritystä, joiden erottuvuustekijät kirkastuivat valmennuksen avulla.

Shine-erottuvuusvalmennus on pk-yritysten tarpeisiin räätälöity valmennuskokonaisuus, joka pureutuu yrityksen erottuvuustekijöiden löytämiseen ja hyödyntämiseen esimerkiksi markkinointimateriaaleissa. Koulutus piti sisällään joukon työpajoja, ohjattua etäopiskelua ja työssä oppimista koulutuksen aihepiiristä.

Työpajoissa tunnistettiin ja priorisoitiin asiakassegmenttejä sekä pohdittiin ostopäätökseen johtavia tekijöitä, toimialan trendejä ja kilpailutilannetta sekä arvoketjua. Haasteellisia, mutta sitäkin hyödyllisempiä aiheita käsiteltiin käytännönläheisellä tavalla. Samalla yritykset täyttivät sähköistä erottuvuuden työkirjaa omaan käyttöönsä jatkojalostamista varten.

Nyt muutamia kuukausia valmennuksen jälkeen yritykset ovat päässeet jalostamaan oppimaansa. ”Meille Shine-koulutus antoi eväitä erottuvuustekijöiden määrittelyyn ja niiden hyödyntämiseen yrityksen markkinointiviestinnässä. Shine-koulutuksen herättämiä ajatuksia tullaan osittain hyödyntämään parhaillaan työn alla olevan uuden yritysilmeen toteutuksessa”, toteaa järvenpääläisen Mecsalo Oy:n toimitusjohtaja Markus Heinälä.

Koulutus sai yrityksiltä positiivista palautetta, ja vastaava koulutus järjestettiinkin kesän ja syksyn aikana myös Tampereella kehitysyhtiö Tredean kanssa.

Linkkejä:

Shine-erottuvuusvalmennus
YritysVoimala
Tredea

Case: Suomen Terästekniikka

Suomen Terästekniikan erottuvuustekijöitä  tunnistetaan, testataan ja viedään osaksi yrityksen toimintaa TechVillan Shine-palvelun avulla.

TechVillan Shine-prosessissa on kolme erillistä vaihetta: erottuvuustekijöiden tunnistaminen, niiden toteuttaminen yrityksen liiketoimintaprosesseissa sekä henkilöstön johtaminen.

Suomen_Terastekniikka

”Työ on jäsennelty  ja segmentoitu tämän kokoiselle yritykselle järkevästi ja mikä tärkeintä, tulokset on oikeasti mahdollista saada myös käytäntöön”, kertoo myyntijohtaja Risto Rautavirta Suomen Terästekniikasta.

Suomen Terästekniikka - kuten kovin moni muukin teknologiateollisuuden yritys - painii jatkuvasti saman ongelman kanssa: ”Kaikki yritykset lupaavat hyvää asiakaspalvelua ja korkeaa laatua. Halusimme tämän prosessin avulla selvittää, miten voisimme viestiä meidän palveluista asiakkaille ja toisaalta omalle henkilöstöllemme ymmärrettävämmin”, kertoo Rautavirta.

Shine-prosessin läpikäyminen on ollut Suomen Terästekniikalle varsin hyödyllistä. ”Prosessi on riittävän laaja ja joudumme itse pohtimaan asioita, joita ei muuten tule jokapäiväisessä työssä mietittyä. Lopulta prosessi hyödyttää myös yrityksen markkinointia”, kertoo yrityksen toimitusjohtaja Markku Vainikainen.

Omaa työaikaa prosessiin on kulunut neljän puolen päivän työpajaistunnon verran.  ”Työpajat ovat olleet ihan normaalia yritysjohdon työtä, nyt saimme tehdä sen ohjatusti ja tehokkaasti”, Vainikainen toteaa.

 

Case: Latimeria

Latimeria and Aki Mänttäri presenting the product's packagePorvoolainen design-yritys Latimeria Oy hakeutui kehitysyhtiö Posintran yrityshautomon kautta TechVillan Shine-erottuvuusvalmennukseen. Valmennuksessa silmät avautuivat erityisesti jälleenmyyjän ja hyvän yhteistyön merkitykselle.

Latimerian suunnittelijat Katriina Seppälä ja Juha Luukkonen työskentelevät enimmäkseen kahdestaan, joten he kaipasivat uusia näkökulmia yrityksensä kasvun ja kehittämisen vauhdittamiseksi. "Kun lähtee etsimään uusia asiakkaita, pitää kasvaa kohtaamaan heidät. Siinä on suureksi hyödyksi, kun saa keskustella erilaisten ihmisten kanssa", Katriina Seppälä toteaa.

"Jo se on valtava edistysaskel, että saa kertoa ideoistaan erilaisille yleisöille: samalla ne kirkastuvat itsellekin. Kun lisäksi kuuntelee avoimesti uusia näkökulmia, saa kohtaamisista paljon irti", Juha Luukkonen täydentää. 

Pk-yrityksille räätälöity kokonaisuus

TechVillan erottuvuusprosessi muokattiin Posintran kanssa vastaamaan hautomoyritysten tarpeita.

"Viidessä työpajassa tunnistettiin ja priorisoitiin asiakassegmenttejä, tarkasteltiin ostopäätökseen vaikuttavia tekijöitä, toimialan trendejä ja kilpailutilannetta sekä arvoketjua eli sitä, mitä mm. jälleenmyyjät ja loppuasiakkaat arvostavat tuotteessa", kertoo Aki Mänttäri.

Työtä tehtiin käytännönläheisesti. "Hyvin tärkeää on esimerkiksi määritellä, miten erottuvuustekijä näkyy käytännössä ja kuinka siitä viestitään asiakkaille", Tiina Whiley Posintrasta toteaa.

Latimerialle hedelmällistä oli vaihtaa ajatuksia vähittäismyyntiyrityksen kanssa. Näin ymmärrettiin, kuinka suuri merkitys jälleenmyyjällä ja esillepanolla on design-tuotteiden ostopäätöksissä. "Myyntihenkilöstö on avainasemassa siinä, että tuotteemme löydetään", Katriina Seppälä kertoo. 

Erottuvuusprosessi havahdutti myös pakkausten merkitykseen, ja prosessin aikana Latimeria uudisti pakkauksensa. "Tyylikäs pakkaus tukee yhteistyötä myyntihenkilöstön kanssa. Kaunis pakkaus tuo tuotteet houkuttelevasti esiin, helpottaa myyntiä ja tuo lisäarvoa myös asiakkaalle", Juha Luukkonen toteaa.

Erottuvuusprosessin parhaaksi anniksi osoittautui, että asioita käytiin läpi muutenkin kuin yrittäjille luonteenomaisista näkökulmista. "TechVillan ja Posintran rooli oli tässä äärimmäisen tärkeä. Tuotannon rinnalla omat rahkeet eivät riitä tällaiseen prosessiin, vaan impulssin on tultava ulkopuolelta", Juha Luukkonen toteaa. Työpajamateriaalit ovat tukena, ja niihin palataan vielä monesti.

 

Case: Amipac

Järvenpääläinen Amipac Oy on amipac-shinekehittänyt liiketoimintaansa TechVillan Shine-palvelun avulla. Nykyiset ja potentiaaliset asiakassegmentit analysoitiin ja priorisoitiin houkuttelevuuden mukaan. Arvoketjuja analysoimalla haettiin niille mahdolliset erottuvuustekijät. Trendien avulla testattiin erottuvuustekijöiden toimivuutta myös tulevaisuudessa. Lopuksi erottuvuustekijöille laadittiin määritelmät siten, että ne ymmärretään samoin koko yrityksessä.

”Shine oli tehokas prosessi, jossa voitiin hyödyntää Amipacin tekemää strategiatyötä sellaisenaan. Shinessa yhdistettiin asiakasnäkökulma käytännön läheisesti yrityksen sisäiseen toimintaan ja toisaalta koko arvoketjuun. Erottuvuustekijät kyettiin puristamaan hyvin eksaktiin ja viestittävään muotoon, mistä on hyötyä niiden viemisessä käytännön toimenpiteiksi myynnissä, markkinoinnissa sekä toimitus- ja tuotekehitysprosesseissa”, totesi toimitusjohtaja Harri Mononen.

Erottuvuustekijöihin haettiin kyselytutkimuksen avulla asiakkaiden, henkilöstön ja johdon näkemykset. Avoimilla kysymyksillä kartoitettiin ostokriteereitä ja kilpailutilannetta. Kvantitatiivisilla mittareilla saatiin esiin erottuvuustekijöiden merkitys sekä Amipacin suoritustaso. Amipacin erottuvuuden toteutumista voidaan seurata näiden mittareiden avulla.

”Saimme hyvän pohjan liiketoimintamme kehittämiseen sekä konkreettisia toimenpiteitä ensi vuoden suunnittelun pohjaksi. Saimme vahvistuksen moniin asioihin, mutta myös joitakin yllättäviä näkökulmia tuli esiin. Hienoa, että voimme mitata erottuvuuttamme verrattuna kilpailijoihin”, kertoi asiakaspäällikkö Jussi Lehto.

TechVilla on ollut Amipacille tärkeä yhteistyökumppani ja liiketoimintaa on kehitetty yhdessä pitkäjänteisesti jo vuodesta 2010 lähtien.

Shine

Amipac - elintarviketeollisuuden pakkausratkaisut

Latimeria - design tuotteet ruostumattomasta teräksestä

Mecsalo - nanoteknologiakoneet ja alihankinta

Suomen Terästekniikka - konepaja- ja pintakäsittelypalvelut 

 

Ota yhteyttä:

Toni Popovic, 040 588 4707, etunimi.sukunimi[at]techvilla.fi

 

Lisää artikkeleita...

  1. Shine
  2. Hyödyt
  3. Caset