TechVillan WIMMA -hankkeella vauhtia digitalisaatioon

WIMMA -hankkeessa tuetaan yritysten digitaalista uudistumista sekä pk-yritysten uuden liiketoiminnan luontia digitaalisia ratkaisuja hyödyntäen. Tarkemmat tiedot täältä.

Case: Amipac

Järvenpääläinen Amipac Oy on amipac-shinekehittänyt liiketoimintaansa TechVillan Shine-palvelun avulla. Nykyiset ja potentiaaliset asiakassegmentit analysoitiin ja priorisoitiin houkuttelevuuden mukaan. Arvoketjuja analysoimalla haettiin niille mahdolliset erottuvuustekijät. Trendien avulla testattiin erottuvuustekijöiden toimivuutta myös tulevaisuudessa. Lopuksi erottuvuustekijöille laadittiin määritelmät siten, että ne ymmärretään samoin koko yrityksessä.

”Shine oli tehokas prosessi, jossa voitiin hyödyntää Amipacin tekemää strategiatyötä sellaisenaan. Shinessa yhdistettiin asiakasnäkökulma käytännön läheisesti yrityksen sisäiseen toimintaan ja toisaalta koko arvoketjuun. Erottuvuustekijät kyettiin puristamaan hyvin eksaktiin ja viestittävään muotoon, mistä on hyötyä niiden viemisessä käytännön toimenpiteiksi myynnissä, markkinoinnissa sekä toimitus- ja tuotekehitysprosesseissa”, totesi toimitusjohtaja Harri Mononen.

Erottuvuustekijöihin haettiin kyselytutkimuksen avulla asiakkaiden, henkilöstön ja johdon näkemykset. Avoimilla kysymyksillä kartoitettiin ostokriteereitä ja kilpailutilannetta. Kvantitatiivisilla mittareilla saatiin esiin erottuvuustekijöiden merkitys sekä Amipacin suoritustaso. Amipacin erottuvuuden toteutumista voidaan seurata näiden mittareiden avulla.

”Saimme hyvän pohjan liiketoimintamme kehittämiseen sekä konkreettisia toimenpiteitä ensi vuoden suunnittelun pohjaksi. Saimme vahvistuksen moniin asioihin, mutta myös joitakin yllättäviä näkökulmia tuli esiin. Hienoa, että voimme mitata erottuvuuttamme verrattuna kilpailijoihin”, kertoi asiakaspäällikkö Jussi Lehto.

TechVilla on ollut Amipacille tärkeä yhteistyökumppani ja liiketoimintaa on kehitetty yhdessä pitkäjänteisesti jo vuodesta 2010 lähtien.

Viimeksi päivitetty 15.10.2013 16:07 | Palaute