TechVillan WIMMA -hankkeella vauhtia digitalisaatioon

WIMMA -hankkeessa tuetaan yritysten digitaalista uudistumista sekä pk-yritysten uuden liiketoiminnan luontia digitaalisia ratkaisuja hyödyntäen. Tarkemmat tiedot täältä.

Case: Kemppi

Maailman johtava kaarihitsauslaiteval-mistaja Kemppi hakee tuotekehityksessä aiempaa syvällisempää asiakasymmärrystä. TechVillan Share-ratkaisun avulla Kemppi tuo käyttäjätiedon hyödynnettäväksi tuotekehityksen eri vaiheisiin. ”Haluamme päästä asiakkaan iholle, jotta osaamme tarjota heille ainutlaatuisia käyttäjäkokemuksia ja ratkaisuja hitsaustuotannon ongelmiin”, Kempin kehityspäällikkö Teresa Kemppi-Vasama kertoo.

kemppi

Asiakastieto hyödynnettävissä kaikissa vaiheissaOsassa Kempin tuotekehitysprojekteissa on hyödynnetty TechVillan Share-ratkaisua. Ratkaisussa käytetään uusia toimintamalleja, joiden avulla yritykset voivat tehostaa tuotekehitystiimien työskentelyä ja hyödyntää kerättyä asiakasaineistoa aiempaa paremmin. Tiedon jäsentelyä ja analysointia varten TechVillaan rakennettiin erillinen tila, jossa on tähän tarkoitukseen soveltuva tekniikka.

Punaisena lankana on käyttäjätieto ja erityisesti se, että tieto on hyödynnettävissä ja siirrettävissä eteenpäin kaikissa tuotekehitysprosessin vaiheissa. Tarkoitus on myös tehdä asiakkaan arki videoiden ja kuvien avulla jokaiselle suunnittelijalle tutuksi.

Käyttäjätiedon tuominen tuotekehityksen keskiöön tuo koko prosessiin tehoa; asiat ovat todennettavissa ja niihin löytyy aina lähde. Kempin projektipäällikkö Ville Ansaharju pitää erityisen tärkeänä yhteistä näkemystä yrityksen sisällä.

”Yhteinen näkemys käyttäjän kokemuksesta erityisesti projektin alussa on todella tärkeää. Näin päästään pois mutu-tuntumasta ja pystytään perustelemaan tehdyt päätökset”, toteaa Ansaharju.

Viimeksi päivitetty 06.03.2013 13:37 | Palaute