TechVillan WIMMA -hankkeella vauhtia digitalisaatioon

WIMMA -hankkeessa tuetaan yritysten digitaalista uudistumista sekä pk-yritysten uuden liiketoiminnan luontia digitaalisia ratkaisuja hyödyntäen. Tarkemmat tiedot täältä.

Case: Promentor Solutions

Espoolainen perheyritys Promentor Solutions Oy on toiminut 25 vuoden ajan suomalaisten kielitaidon kehittäjänä. Perinteisen kielikoulutuksen lisäksi yrityksen erikoisosaamista ovat digitaalisen koulutusjärjestelmän kehittäminen ja koulutusmateriaalien sisältötuotanto. Promentorin verkkokielikursseja käytetään yrityksissä, julkishallinnossa ja oppilaitoksissa.

TRIOplus-ohjelmassa TechVillan yrityskehittäjän ohjauksessa toteutettu liiketoiminnan ja liiketoimintaprosessien analyysi antoi selkeän kuvan nykytilanteesta. Kun muutamaksi vuodeksi eteenpäin asetetut tavoitteet olivat selvillä, oli aika pohtia, kuinka kasvu ja kansainvälistyminen käytännössä toteutetaan. Yhdessä laaditussa kehittämisohjelmassa todettiin, että strategian päivittäminen, projektitoimintamallin kehittäminen ja uudenlaisten ratkaisujen tuotteistaminen ovat keskeisimmät kehittämisalueet. ”Kehittämisohjelman realistisuus varmistettiin huomioimalla sekä oman organisaation työmäärät että ostopalvelut. Kaikkea ei voi saada ensimmäisen 6 kk aikana valmiiksi”, toteaa toimitusjohtaja Juha Telkkinen.

Ensimmäiset kehittämistoimenpiteet kohdistuivat strategian päivittämiseen, jossa kilpailutettu konsulttitoimisto Tulosto Oy oli yrityksen johdon apuna. ”Myös kansainvälistymistavoitteet alkavat toteutumaan, kun Promentor sai ensimmäisen tilauksensa Itävallasta”, toteaa tyytyväinen Telkkinen.

Lisäksi Promentor kehittää erikoispalveluja kuten esimerkiksi Sähkäri. Promentor Web -kielialustalla toimivan englannin kielen Säkäri - Sähkötermistön on laatinut Promentor yhteistyössä Suomen Standardisoimisliitto SFS ry, sekä Sähkö- ja elektroniikka-alan kansallinen standardointijärjestö SESKO ry. Promentor Säkäri - Sähkötermistö on sähköalan keskeisten standardien mukaisten sanojen ja termien englanninkielen oppimateriaali, joka soveltuu sekä itsenäiseen että ohjattuun englannin sähkötermien opiskeluun.

Juha Telkkinen on erittäin tyytyväinen TechVillasta saamaansa tukeen liiketoiminnan kehittämisessä sekä TechVillan välittämiin erikoisasiantuntijoihin.


Viimeksi päivitetty 07.03.2013 14:40 | Palaute