TechVillan WIMMA -hankkeella vauhtia digitalisaatioon

WIMMA -hankkeessa tuetaan yritysten digitaalista uudistumista sekä pk-yritysten uuden liiketoiminnan luontia digitaalisia ratkaisuja hyödyntäen. Tarkemmat tiedot täältä.

Case: Hyrles

Ohutlevy- ja elektroniikkatuotantoa sekä sähkö- ja automaatiotuotteiden kokoonpanoa tarjoava lohjalainen Hyrles Oy panostaa kokonaisalihankintaan, jossa kaikki työvaiheet tehdään itse. Modernit tuotantotilat, uusi laitekanta sekä osaaminen kattavat levylävistyksen, särmäyksen, hitsauksen, peittauksen, maalauksen ja ESD-suojatun kokoonpanon. Elektroniikan sopimusvalmistuksessa yritys vastaa tuotteen koko valmistusprosessista. Yrityksen Lohjan tehtaalla työskentelee noin 135 ja Viron tehtaalla noin 25 työntekijää.

Kehittämisprosessi saatiin tehokkaasti käyntiin TRIOplus-hankkeen työkaluna käytettävän Progress-järjestelmän avulla. ”Analysoimme liiketoimintamme, valitsimme tärkeimmät kehittämiskohteet, teimme kehittämisohjelman ja aloitimme sen toteuttamisen käytännössä”, toimitusjohtaja Juhani Hyry kertoo. Hyryn mukaan Progress-järjestelmä virtaviivaistaa kehittämisprosessia ja tuo sille selkärangan. ”Se auttaa viemään prosessin hallitusti läpi. Tällöin kehittämistyö ei jää muiden kiireiden jalkoihin.” Hän muistuttaa, että kaikkea ei voi kehittää samaan aikaan. ”Progress on toiminut hyvänä työkaluna, jonka avulla olemme pystyneet arvioimaan, mitä osa-alueita liiketoiminnastamme ryhdymme kehittämään ensin.”

Ensimmäiset kehittämistoimenpiteet kohdistuivat koulutukseen (tekninen osaaminen, asiakaspalvelu ja myynti), Lean-pohjaiseen tuotantoon ja Six Sigma -työkalun ja CRM-järjestelmän käyttöönottoon. Yritys panostaa jatkuvaan kehittämiseen. TRIOplus-hankkeen yhteydessä tehtävä työ on osa sitä.

Kehittämisprosessi käynnistyi Hyrlesissä aktivointikäynnillä joulukuussa 2010. Yrityksen liiketoiminnan perusanalyysi tehtiin tammikuussa ja prosessianalyysi maaliskuussa 2011 yhdessä Teknologiakeskus TechVillan yrityskehittäjän kanssa. Kehittämisohjelma laadittiin huhtikuussa. Kehittämisprosessin avulla Hyrles pyrkii takaisin kasvu-uralle. Yritys on asettanut tuleville vuosille tavoitteeksi 30 prosentin kasvun.

Viimeksi päivitetty 07.03.2013 14:06 | Palaute