TechVillan WIMMA -hankkeella vauhtia digitalisaatioon

WIMMA -hankkeessa tuetaan yritysten digitaalista uudistumista sekä pk-yritysten uuden liiketoiminnan luontia digitaalisia ratkaisuja hyödyntäen. Tarkemmat tiedot täältä.

Case: Bauer

Bauer Watertechnology Oy toteuttaa ratkaisuja prosessinesteiden käsittelyyn. Nykyiset teknologiaratkaisut katsottiin tarpeelliseksi vakioida ja tuotteistaa, näin ollen mm. tuotteen huollettavuutta sekä käytettävyyttä olisi mahdollista radikaalisti parantaa.

Bauer

Käynnistetyn teollisen muotoilun ja teknisen tuotekehityksen hankkeen tavoitteena oli toteuttaa täysin uuden suodatinjärjestelmän ensimmäinen prototyyppi syyskuussa 2012 järjestettäville Alihankinta-messuille. Toteutuksen työkaluksi valjastettiin Innokone-hanke.

Haasteellinen ja mittava kehityshanke valmisteltiin yhdessä TechVillan kanssa. ”TechVillan asiantuntijoiden tietotaito kilpailutusprosesseista auttoi löytämään kustannustehokkaat ratkaisut hankkeen toteutukseen ja järjestelmällinen toimittajien vertailu toi paremmin toimittajien erot esiin, kuin itse toteutettuna”, totesi projekti-insinööri Toni Mähönen.

”Saimme hankkeen aikana myös paljon ideoita ja palautetta suunnitelmista ja niiden toteuttamisesta. Oikeita valintoja osattiin tehdä jo alkuvaiheessa ja ne auttoivat viemään projektin ansiokkaasti loppuun. Time-to-market pystyttiin puristamaan yhdeksään kuukauteen”.

”Innokone vei muotoilijoiden suunnitelmat käytäntöön ja saimme lopulta esitellä messuilla ylpeinä uutta modernia tuoteilmettä, toimivuutta, huollettavuutta ja käytettävyyttä tavoitteiden mukaisesti Bauer Cobolt -tuotteidemme osalta”, summaa Mähönen hankkeen tulokset.

Viimeksi päivitetty 06.03.2013 15:12 | Palaute