TechVillan WIMMA -hankkeella vauhtia digitalisaatioon

WIMMA -hankkeessa tuetaan yritysten digitaalista uudistumista sekä pk-yritysten uuden liiketoiminnan luontia digitaalisia ratkaisuja hyödyntäen. Tarkemmat tiedot täältä.

Osaamisella tulosta

Yrityksissä hyödynnetään HIOS-webhiljaista osaamista varsin rajallisesti. Dokumentoimalla ja ottamalla tämä piilevä voimavara laajasti käyttöön voidaan parantaa yrityksen tuottavuutta sekä tuottaa asiakkaille aivan uudenlaisia ratkaisuja sekä muuta lisäarvoa.

Esimerkiksi elektroniikka-alan perheyhtiö Perel Oy pyrkii varmistamaan korkean palvelutasonsa henkilöstönsä hiljaisen osaamisen tunnistamisen, dokumentoinnin ja monistamisen avulla. Kehitystyötä aiheen parissa tehdään yhdessä TechVillan asiantuntijoiden kanssa. "Aluksi tuntui, että hiljainen osaaminen on kovin haastava ja työläs kokonaisuus ottaa haltuun. Mutta nyt osallistujien kiinnostus oman osaamisen levittämiseen organisaatiossa on ilahduttavasti kasvanut ja porukka on tosissaan motivoitunut", toteaa Perel Oy:n toimitusjohtaja Jari Rantala.

TechVillan HIOS-prosessi auttaa johtoa tunnistamaan sekä johtamaan yrityksen hiljaista osaamista. Oikein toteutettu hiljaisen osaamisen siirto parantaa myös sekä mestarien että kisällien työmotivaatiota ja aitoa ylpeyttä omasta osaamisestaan. EU:n tuki mahdollistaa alhaiset omarahoitusosuudet niille yrityksille, jotka ovat mukana HIOS-hankkeen toteutusaikana (1.8.2014 – 31.5.2015).

Haemme hankkeeseen hiljaisen osaamisen dokumentoinnista ja siirtämisestä kiinnostuneita teknologiateollisuuden pk-yrityksiä.

Ota yhteyttä:

Aki Mänttäri, 040 848 2004, etunimi.sukunimi[at]techvilla.fi

 

esr-webvipuvoimaaeu-webHyvinkää logo RGB web

Yritykset

Bauer Watertechnology - leikkuunesteiden puhdistus
Beta Neon - valomainokset
Elektrorakenne - kotelot
Elkome Systems - teollisuuden tietotekniikka sekä mittaus- ja testausjärjestelmät
Fimatic - logistiikkajärjestelmät
Hioma-aine - hiontaratkaisut
Kavika - RST-kalusteet sairaala- ja ammattikäyttöön
Kenno Tech - kennorakenteet
Marwe - kumialan asiantuntija
Mecsalo - nanoteknologiakoneet ja alihankinta
MLB Electronics - elektroniikan sopimusvalmistus
Plastone - muovikomponentit
Prinel Piirilevy - piirilevyt ja niiden kalustus
Professa - älytaloratkaisut
Promentor Solutions - kielenopetusratkaisut
RD Velho - suunnittelutoimisto
Suomen Teknohaus - hitsaus- ja leikkausjärjestelmät
Suomen Terästekniikka - konepaja- ja pintakäsittelypalvelut
Teklab - sähkötyöpisteet teollisuuden ja oppilaitosten tarpeisiin

Ota yhteyttä:

Miika Lundin, 050 5776 217, etunimi.sukunimi[at]techvilla.fi

"Innokasvu – Innovatiiviset teknologiateollisuuden kasvuyritykset" -hanke on Teknologiakeskus TechVilla Oy:n ja Innopark Programmes Oy:n yhteishanke. Innokasvun rahoitukseen osallistuvat Etelä-Suomen EAKR-ohjelman lisäksi Hyvinkään, Hämeenlinnan ja Järvenpään kaupungit sekä osallistuvat yritykset. Innokasvun toteutusaika on 1.3.2013 – 31.10.2014.

 Vipuvoimaa EU:lta -logoEAKR -logo

 

 

Kokemusta kehiin

 • Haluatko kehittää yrityksesi työkulttuuria ja toimintatapoja ikänäkökulmasta?
 • Haluatko panostaa ikääntyvän työvoiman hyvinvointiin ja jaksamiseen?
 • Uhkaako yrityksesi hiljainen tieto kadota eläköitymisen seurauksena?
 • Haluatko, että konkareiden hyvät käytännöt siirretään eteenpäin?
 • Haluatko työn tuottavuuden parantuvan?

Hyödyt yritykselle:

 1. Osallistuva yritys saa ulkopuolisen arvioin ikäjohtamisensa nykytilasta
 2. Toimenkuvia ja työjärjestelyjä muokkaamalla edistetään senioreiden hyvinvointia ja motivaatiota jatkaa pidempään työssään
 3. Yrityksen senioreiden yksilölliset kehittämis- ja kuntoutustarpeet kartoitetaan systemaattisesti
 4. Kartoituksessa mukana olleet työntekijät ohjataan tarpeiden mukaisiin jatkotoimenpiteisiin
 5. Osallistuva yritys saa konkreettisen suunnitelman, miten ikääntyvien työntekijöiden tarpeet huomioidaan johtamisessa ja päivittäisessä työssä
 6. Yritys saa omaa johtamistaan tukevan ikäjohtamisen työkirjan

Ota yhteyttä:

Mikko Koskela, 0400 660 946, etunimi.sukunimi[at]techvilla.fi

"Pk54Plus – yli 54-vuotiaat pk-yrityksissä ja yrittäjinä" - hanke on Teknologiakeskus TechVilla Oy:n toteuttama hanke. Hankkeen rahoitukseen osallistuvat Etelä-Suomen ESR-ohjelman lisäksi joukko Uudenmaan alueen kuntia ja osallistuvat yritykset. Pk54Plus toteutusaika on 1.1.2014 – 31.12.2014.

 

 EAKR -logoVipuvoimaa EU:lta -logoUudenmaan ELY-keskuksen -logo

 

 

Innokasvu

Innokasvu-hankkeen toimenpiteiden avulla:

 • Kehitetään yritysten myyntiä ja markkinointia
 • Parannetaan yritysten kansainvälistymisvalmiuksia erilaisilla tuote- ja palvelukehitysprojekteilla
 • Luodaan uuden tarjooman yritysverkostoja vientiin sekä
 • Toteutetaan konkreettisia kansainvälistymisen toimenpiteitä esim. markkinakartoitusten ja kumppanihakujen muodossa

Miten Innokasvu tukee yrityksesi kansainvälistymispyrkimyksiä?

 • Markkinointiviestisi kirkastuu ja erotut kilpailussa
 • Löydät uusia kumppaneita vientiin sekä kotimaasta että kohdemarkkinoilta
 • Kansainvälistymisen toimenpiteiden toteutukseen
  • Etsimme yrityksellenne parhaan asiantuntijan kilpailutuksen kautta
  • Myönnämme toimenpiteen toteutukseen tukea

Mitä hyötyjä erottuvuuden kehittäminen tuottaa?

 • Erottuvuustekijät auttavat asiakkaitamme havaitsemaan tuotteidemme ja palveluidemme edut
 • Erottuminen auttaa uusien asiakkuuksien hankkimisessa ja estää nykyisiä asiakkaitamme siirtymästä kilpailijoillemme
 • Asiakkaat kiinnittävät vähemmän huomiota tuotteidemme ja palveluiden hintaan

Ota yhteyttä:

Miika Lundin, 050 5776 217, etunimi.sukunimi[at]techvilla.fi

Yrityksiä, jotka ovat jo mukana Innokasvussa...

"Innokasvu – Innovatiiviset teknologiateollisuuden kasvuyritykset" -hanke on Teknologiakeskus TechVilla Oy:n ja Innopark Programmes Oy:n yhteishanke. Innokasvun rahoitukseen osallistuvat Etelä-Suomen EAKR-ohjelman lisäksi Hyvinkään, Hämeenlinnan ja Järvenpään kaupungit sekä osallistuvat yritykset. Innokasvun toteutusaika on 1.3.2013 – 31.10.2014.

 Vipuvoimaa EU:lta -logoEAKR -logo