Esittelyssä uusi techvillalainen: Hannu Tapio

Hannu Tapio, HELPPI – Vipua ja vauhtia robottiratkaisuilla -hankkeen tuore projektipäällikkö, tarttuu innolla hankkeen ruoriin, sillä hän on motivoitunut tehostamaan pk-sektorin tuottavuutta ja kilpailukykyä. Hannu on koulutukseltaan tuotantotalouden diplomi-insinööri, ja hänellä on yli 30 vuoden kokemus mm. logistiikkapalveluyritysten varastopalveluyksiköissä. Viime vuosina Hannu on työskennellyt liikkeenjohdon konsultointitehtävissä keskittyen erityisesti prosessikehitykseen, automaatioon ja robotiikkaan.


Hannu on vaikuttaja myös LIMOWA ry:ssä, missä hän toimii sisälogistiikkatyöryhmän puheenjohtajana ja hallituksessa. LIMOWA ry on valtakunnallisesti toimiva logistiikan kehittämis- ja yhteistyöverkosto, joka on myös mukana mahdollistamassa hanketta. Hannun laaja verkosto logistiikan ja valmistavan teollisuuden parissa sekä kotimaassa että kansainvälisesti on erinomainen lisä hankkeen toteutukselle.

Kannustan yrityksiä rohkeasti kokeilemaan uusia ratkaisuja ja ottamaan meihin matalalla kynnyksellä yhteyttä. Alkukartoitus on yrityksille maksuton eikä sido mihinkään.


Hannu on ollut mukana useissa hankkeissa levittämässä tietoa ja osaamista pk-sektorille keskittyen tuottavuuden ja prosessiosaamisen kehittämiseen. Hän on esimerkiksi osallistunut TechVillan vetämään TUDI 4.0 – Teollisuuden digitaalinen uudistuminen -hankkeeseen, jossa kehitettiin teollisuusyritysten materiaalitoimintojen tehokkuutta. ”TUDI-hankkeessa kehitetty Tuotannollisen yrityksen materiaalitoimintojen kehittäjän opas ja analyysipohjat toimivat hyvänä perustana, kun lähdemme toteuttamaan HELPPI-hanketta,” Hannu kertoo.


Hannun päätavoitteenaan on auttaa yrityksiä löytämään juuri heille sopivia ratkaisuja ja edistää siten koko sektorin kehitystä. ”HELPPI-hanke tarjoaa pk-yrityksille turvalliset puitteet ja raamit aloittaa robotiikan ja automaation parissa,” Hannu vinkkaa.  ”Kannustan yrityksiä rohkeasti kokeilemaan uusia ratkaisuja ja ottamaan meihin matalalla kynnyksellä yhteyttä. Alkukartoitus on yrityksille maksuton eikä sido mihinkään,” hän jatkaa.

Lue lisää hankkeesta: HELPPI – Vipua ja vauhtia robottiratkaisuilla

HELPPI – Vipua ja vauhtia robottiratkaisuilla -hankkeen päätavoitteena on parantaa robotisaatioastetta uusimaalaisten teollisuusalojen pk-yritysten keskuudessa tukemalla ja rohkaisemalla yrityksiä toteuttamaan robottiratkaisujen pilotointeja, ja täten mahdollistamalla yrityksille käytännön kokemusten saamisen omassa tuotantoympäristössä toimivasta robotista.

EAKR-hankkeen tavoitteena on, että pk-yritysten tietoisuus robottiratkaisujen potentiaalista paranisi, ja että hankkeen seurauksena pk-yrityksissä tapahtuisi investointeja robottiratkaisuihin jo hankkeen aikana. Euroopan unionin osarahoittama HELPPI-Vipua ja vauhtia robottiratkaisuilla -hanke toteutetaan yhteistyössä Hämeen ammattikorkeakoulu HAMK:n kanssa, joka vastaa hankkeen toteutuksesta Kanta-Hämeen osalta. Uudellamaalla rahoittajina toimivat lisäksi, Uudenmaan liitto, Hyvinkään kaupunki ja LIMOWA ry.

Teknologiakeskus TechVilla toimii hankkeen päätoteuttajana, ja vastaa hankkeen käytännön toteutuksesta Uudellamaalla. Hämeen ammattikorkeakoulu HAMK toimii hankkeen osatoteuttajana Kanta-Hämeessä.

HELPPI – Vipua ja vauhtia robottiratkaisuilla hankkeen toteutusaika on 1.4.2024 – 31.12.2026, ilmoittaudu mukaan nyt!