TechVillan WIMMA -hankkeella vauhtia digitalisaatioon

WIMMA -hankkeessa tuetaan yritysten digitaalista uudistumista sekä pk-yritysten uuden liiketoiminnan luontia digitaalisia ratkaisuja hyödyntäen. Tarkemmat tiedot täältä.

Ajankohtaista

Innokone esittäytyy Etelä-Suomen EAKR -ohjelman teemaosiossa

Etelä-Suomen EAKR -ohjelman teemaosiossa esitellään Etelä-Suomen EAKR-ohjelman toimintalinjan 5 toimintaa ja hankkeita. TechVillan koordinoimista hankkeista peräti kaksi on mukana toimintalinjassa. Toinen niistä (Innokone -ideat tuotteiksi ja palveluiksi) esittäytyy myös tuoreessa julkaisussa.

eu-esite

Etelä-Suomen EAKR -ohjelman toimintalinjalla 5 rahoitetaan laajoja ylimaakunnallisia hankekokonaisuuksia, joilla vahvistetaan Etelä-Suomen osaamiskeskusten ja -keskittymien verkostoitumista keskenään, kansallisesti ja kansainvälisesti. Toimintalinjalta rahoitetut hankkeet ovat laajoja, monipuolisia ja innovatiivisia hankekokonaisuuksia, jotka ovat usein mukana myös oman alansa kansainvälisissä verkostoissa.

Yhteistyötä yli (maakunta-) rajojen
Hankkeita toteuttamassa ovat yleensä mukana yliopistot ja korkeakoulut, tutkimuslaitokset, kunnat ja seudulliset kehittämisyhtiöt. Alueen elinkeinoelämä ja yritykset osallistuvat hankkeiden valmisteluun ja ovat lähes poikkeuksetta mukana hankeverkostoissa. Näin hankkeen tueksi saadaan paitsi uusin tutkimustieto myös käytännön tekijät ja osaajat. Lisäarvona toteutetuissa teemahankkeissa voidaan nähdä ylimaakunnallinen yhteistyö ja verkostot, pääkaupunkiseudun, Turun ja Hämeenlinnan seutujen mukanaolo ja lisäksi vahva sisällöllinen kytkentä kansalliseen osaamiskeskusohjelmaan.

Etelä-Suomen EAKR -ohjelman teemaosio sisältää viisi mielenkiintoista ylimaakunnallista hanketta. Niiden avulla luodaan monipuolinen katsaus Etelä-Suomen teemahankkeisiin ja niiden tekijöihin. Tutustu Etelä-Suomen EAKR -ohjelman teemaosioon verkossa: www.rakennerahastot.fi

Lisätietoja: 

Viimeksi päivitetty 30.04.2014 10:37 | Palaute