TechVillan WIMMA -hankkeella vauhtia digitalisaatioon

WIMMA -hankkeessa tuetaan yritysten digitaalista uudistumista sekä pk-yritysten uuden liiketoiminnan luontia digitaalisia ratkaisuja hyödyntäen. Tarkemmat tiedot täältä.

Case: KONE

KONE haki uusia eväitä Intiassa työskentelevän etätiimin kouluttamiseen TechVillan Sprint-koulutusmallin avulla. Sprint-koulutusmallin ideana on, että oppijan opiskeluaika on pilkottu pieniin paloihin ja oppija opettaa oman oppimisen lisäksi samaan aikaan etäpisteessä työskenteleviä.

kone

 ”Sprint-koulutuksessa oli erityisen hyvää se, että oppija siirtyy opettajan rooliin. Se on syventänyt oppimista ja toisaalta tuonut heti esille, jos jokin tärkeä asia oli jäänyt vielä epäselväksi”, kertoo globaalista asiakasräätälöityjen ratkaisujen suunnittelusta vastaava Hannu Kirkkari Kone Industrialista.

Sprint-koulutusmallin hyvät toimintatavat ovat jääneet elämään Koneella. ”Etenkin roolikuvaukset, seuranta sekä hyväksi havaittu kahden viikon koulutusjakso eli sprint ovat meillä jatkuvassa käytössä”, kertoo suunnittelupäällikkö Petri Laiho.

Myös oppijan osaaminen todennetaan miesten mielestä Sprint-mallissa perusteellisesti. ”Oppijan osaaminen todennetaan kolmen henkilön voimin. Jos heistä kenellä tahansa on epäilys oppijan osaamisesta, palataan koulutuksessa kyseessä olevaan aiheeseen takaisin”, kertoo Laiho Sprint-prosessin hyvistä puolista. Koulutuksen laatu kohosi  Sprint-koulutus on kasvattanut Koneella koulutuksen laatua ja yrityksessä ollaan kiinnostuneita toistamaan samankaltainen prosessi myös jatkossa, mikäli ison henkilöstömäärän koulutukseen on tarvetta.

”Koulutushanke kehitti koulutusprosessiamme parempaan suuntaan, mitä hankkeella tavoittelimmekin”, toteaa Kirkkari.

Sprint

KONE

 

Ota yhteyttä:

Mikko Koskela, 0400 660 946, etunimi.sukunimi[at]techvilla.fi

Sprint

Sprint-palvelulla kehität yrityksesi osaamista järjestelmällisesti ja tehokkaasti.

Sprint on ratkaisu yksilöllisten osaamistarpeiden täyttämiseen. Siinä vastuu oppimisesta siirtyy aiempaa enemmän oppijalle. Koulutusprosessia ohjataan ja seurataan säännöllisesti.

koulutustilanne

Sprint nopeuttaa osaamisen kehittymistä koko organisaatiossa ja oppimispäiväkirjat auttavat sen jakamisessa. Toteutetuista koulutusjaksoista saatujen kokemusten perusteella syntyy oppimiskokonaisuuksia myöhempää käyttöä varten.

Lue lisää hyödyistä...

tai

Ota yhteyttä:

Mikko Koskela, 0400 660 946, etunimi.sukunimi[at]techvilla.fi

Caset

Kone kertoo kokemuksistaan Sprint-koulutusmallista

icon Case Kone (1.57 MB)

 

Ota yhteyttä:

Meri Helmi, 040 485 7244, etunimi.sukunimi[at]techvilla.fi

Hyödyt

Sprint-palvelulla on useita etuja verrattuna perinteiseen koulutusmalliin:

  • Sprint nopeuttaa uuden tiedon ja osaamisen siirtoa organisaation sisällä
  • Koulutusjaksot suunnitellaan ja resurssit varataan etukäteen
  • Toteutetuista koulutusjaksoista syntyy kokonaisuuksia, joita voidaan käyttää pohjana vastaavissa koulutustilanteissa
  • Oppimisen päävastuu siirtyy itse oppijalle
  • Oppijan laatimia oppimispäiväkirjoja voidaan hyödyntää etätiimin koulutuksessa
  • Sprint-työkalulla on helppo seurata koulutuksen edistymistä ja tuottaa erilaisia yhteenvetoraportteja

Tutustu Sprint-prosessiin...

tai

Ota yhteyttä:

Mikko Koskela, 0400 660 946, etunimi.sukunimi[at]techvilla.fi

Lisää artikkeleita...

  1. Prosessi