Tietosuojaseloste

Tässä tietosuojaselosteessa kuvataan ne periaatteet, joiden mukaan Teknologiakeskus TechVilla Oy kerää, käyttää, suojaa ja luovuttaa asiakkaiden ja työntekijöiden henkilötietoja.

Tämä tietosuojaseloste ei sovellu yhteistyötahoihimme. Pyydämme katsomaan yhteistyötahojemme tietosuojaselosteet tiedon saamiseksi siitä, miten he käyttävät asiakastietoja.

Keräämämme tiedot

Voimme kerätä henkilötietojasi, mikäli vierailet yrityksessämme, käytät palvelujamme, tai muutoin olet yhteydessä meihin. Keräämämme tiedot voidaan jakaa kolmeen kategoriaan: (a) suoraan meille antamasi tiedot; (b) automaattisesti keräämämme tiedot; ja (c) muista lähteistä keräämämme tiedot.

Voimme yhdistää suoraan meille antamiasi tietoja automaattisesti keräämiimme tietoihin sekä muista lähteistä keräämiimme tietoihin.

Keräämme meille antamiasi tietoja

Voit antaa meille seuraavia henkilötietoja:

henkilökohtaiset tiedot, kuten nimi, posti- ja sähköpostiosoite, puhelinnumero, syntymäaika, ja muut yhteystiedot; asiointi- ja käyttötiedot, kuten tiedot ilmaisista tai maksullisista palveluista; käyttäjätilitiedot, kuten verkkopalveluihimme pääsyä ja palveluidemme käyttämistä koskeva käyttäjänimi tai salasana (tai muu yksilöimistieto); profiilitiedot, kuten millä alalla toimit; sekä muut henkilötiedot, jotka päätät antaa meille.

Keräämme tietoja automaattisesti

Emme kerää tietoja automaattisesti.

Keräämme tietoja muista lähteistä

Voimme kerätä tietojasi julkisista viranomaisrekistereistä (esimerkiksi patentti ja –rekisterihallituksen yritystietojärjestelmä) ja muuten julkisesti saatavilla olevaa tietoa, esim. oman organisaatiosi nettisivuilla olevaa tietoa.

Voimme kerätä tietojasi muilta yrityksiltä ja organisaatioilta.

Voimme esimerkiksi kerätä tietoa sinusta, jos olet yhteydessä meihin sosiaalisen median välityksellä.

Miten käytämme keräämiämme tietoja

Voimme käyttää tietoja:

vastataksemme pyyntöihisi, suorittaaksemme palveluja sinulle sekä käsitelläksemme palveluitamme koskevat maksut; kertoaksemme sinulle palveluistamme, kilpailuistamme, kampanjoistamme, hankkeistamme tai tapahtumista, jotka voivat kiinnostaa sinua (jos et kiellä suoramarkkinointia); kertoaksemme sinulle yhteistyökumppaneidemme tuotteista, palveluista ja tapahtumista (jos et kiellä suoramarkkinointia); yhteydenpitoon liittyen pyyntöihin, palveluihin, kysymyksiin ja kommentteihin; yritystoimintamme hoitamiseksi, mukaan lukien uusien tuotteiden ja palveluiden kehittäminen, asiakastutkimusten toteuttaminen, sekä myynti, markkinointi ja mainonta ja niiden tehokkuuden arvioiminen; palveluidemme, verkkopalveluidemme ja muun teknologiamme ylläpitämiseksi, hallitsemiseksi ja kehittämiseksi; petoksilta ja muilta rikoksilta, vaatimuksilta ja vastuilta suojautumiseksi ja niiden tunnistamiseksi ja ennaltaehkäisemiseksi; sekä sovellettavan lain noudattamiseksi.

Voimme käyttää henkilötietojasi muillakin tavoilla, joista kerromme sinulle tietoja kerättäessä tai silloin, kun pyydämme suostumustasi tietojen käsittelyyn.

Henkilötietojen käsittelyperusteina ovat suostumus, sopimus (esimerkiksi työsuhde tai asiakassuhde, lakisääteiset velvoitteet (esimerkiksi työsuhde, jäsenrekisteri). Tämän lisäksi henkilötietojen käsittelyn perusteena voi olla oikeutettu etumme, joka perustuu osapuolten väliseen asialliseen yhteyteen (asiakas- ja/tai jäsensuhteen ja niihin liittyvien asioiden ja palvelujen hoitaminen).

Miten jaamme keräämiämme tietoja

Yritys ei myy henkilötietojasi ja luovuttaa tietojasi vain siten, kuin tässä tietosuojaselosteessa on kuvattu.

Henkilötietojasi voidaan luovuttaa yhteistyökumppaneille palvelun suorittamiseksi ja etusi edistämiseksi.

Henkilötietoja vastaanottavat tahot eivät ole oikeutettuja luovuttamaan tietoja muille tahoille muutoin kuin tässä tietosuojaselosteessa kuvatuilla tavoilla.

Voimme siirtää henkilötietojasi yhteistyökumppaneille, jotka täydentävät palveluitamme, esimerkiksi, rahoitus-, tietojenkäsittely- ja muita tietotekniikkapalveluita. Emme salli tällaisten palveluntarjoajien käyttävän tietoja tai luovuttavan niitä mihinkään muuhun tarkoitukseen kuin edistää etuasi.

Voimme strategisista tai muista syistä päättää siirtää toimintamme kokonaan tai osittain. Voimme osana tällaista siirtoa välittää keräämiämme ja säilyttämiämme tietoja, mukaan lukien asiakastietoja, kenelle tahansa, joka on osallinen siirrossa.

Voimme aika ajoin luovuttaa sellaista tietoa, josta sinua ei ole suoraan tunnistettavissa. Voimme esimerkiksi luovuttaa anonymisoituja, koottuja tilastotietoja.

Meillä on oikeus käyttää tai luovuttaa tietoja, mikäli se on tarpeen lain, säädöksen tai laillisen pyynnön johdosta; teknologian suojaamiseksi; oikeusvaateilta puolustautumiseksi tai niiden esittämiseksi; organisaatiomme, työntekijöidemme tai yleisön oikeuksien, etujen tai turvallisuuden suojaamiseksi; tai petoksen, muun rikoksen tai hallinnoimamme yhdistyksen sääntöjen rikkomisen tutkimisen yhteydessä.

Alaikäisten tietosuoja

Yritys käsittelee alaikäisten henkilötietoja huoltajan suostumuksella.

Oikeutesi

Sinulla on oikeus tarkastaa, mitä sinua koskevia tietoja rekisteriin on tallennettu. Tarkastuspyyntö tulee lähettää sähköpostitse tai postitse kirjallisesti. Tarkastuspyyntö voidaan tehdä myös henkilökohtaisesti rekisterinpitäjän luona.

Voit kieltäytyä suoramarkkinoinnista tai uutis- ja ajankohtaiskirjeistä viesteissä olevaa linkkiä painamalla tai ottamalla yhteyttä viestin lähettäjään tai yritykseen.

Sinä hallitset kaikkia henkilötietoja, jotka annat meille. Jos missään vaiheessa haluat korjata henkilötietojasi, ota meihin yhteyttä. Lisäksi sinulla on tietyissä tilanteissa oikeus pyytää sinua koskevien henkilötietojen poistamista rekisteristä sekä pyytää niiden siirtämistä toiselle yritykselle. Sinulla on oikeus rajoittaa henkilötietojen käsittelyä ja vastustaa henkilötietojen käsittelyä.

Pyydämme kuitenkin huomioimaan, että tietojen antaminen ja käsittelyn salliminen voi tietyissä tilanteissa olla palvelun käyttöönoton tai käyttämisen edellytys. Yritys varaa oikeuden keskeyttää palveluiden tarjoaminen tai estää pääsyn palveluihin, mikäli rekisteröity ei anna palvelun kannalta olennaisia tietoja tai vaatii niiden poistamista.

Pyrimme aina ratkaisemaan henkilötietojen käsittelyä koskevat erimielisyydet suoraan rekisteröidyn kanssa. Mikäli olet kuitenkin tyytymätön henkilötietojesi käsittelyyn, sinulla on oikeus saattaa asia tietosuojaviranomaisen tutkittavaksi.

Tietoturva

Olemme sitoutuneet huolehtimaan asianmukaisista toimenpiteistä pitääksemme henkilötietosi turvassa. Tekniset, hallinnolliset ja fyysiset prosessimme on suunniteltu suojaamaan henkilötiedot vahingossa tapahtuvalta, laittomalta tai luvattomalta häviämiseltä, tietoihin pääsyltä, luovuttamiselta, käytöltä, muuttamiselta tai tuhoamiselta. Vaikka huolehdimme järjestelmiemme suojaamisesta, emme kuitenkaan voi taata, että internet-sivu, tietokonejärjestelmä tai tietojen siirto internetin tai muun julkisen verkon välityksellä on täysin turvallinen.

Henkilötietojen säilyttäminen

Säilytämme henkilötiedot vain niin kauan kuin tietoja voidaan pitää tarpeellisina tässä tietosuojaselosteessa kuvattujen käyttötarkoitusten kannalta, ellei tietojen säilyttäminen tätä pidempään ole lain edellyttämä tai lain nojalla sallittu.

Kansainväliset tietojensiirrot

Teknologiakeskus TechVilla Oy siirtää henkilötietoja myös Euroopan talousalueen ulkopuolella toimiville organisaatiolle. Näitä tiedonsiirtoja toteutamme ainoastaan, kun yksi seuraavista ehdoista täyttyy:

  • EU:n komissio on päättänyt, että kyseisen maan tietosuojan taso on riittävä.
  • Muita tarvittavia suojatoimia on otettu käyttöön esimerkiksi noudattamalla EU:n komission hyväksymiä mallisopimuslausekkeella, EU-US Privacy Shield sopimuksen perusteella, tai varmistamalla, että tietoja käsittelevällä yrityksellä on voimassa olevat yritystä sitovat säännöt (Binding Corporate Rules, BCR)
  • Erityistilanteessa sovelletaan poikkeusta, jos esimerkiksi sopimuksen täytäntöön pano sitä edellyttää tai olet antanut erityisen suostumuksen kyseisten tietojen siirtämiseen.

Muutokset tietosuojaselosteeseen

Tätä tietosuojaselostetta sovelletaan yllä mainitusta päiväyksestä lukien. Saatamme muuttaa tätä tietosuojaselostetta aika ajoin. Sinun tulisi tarkistaa täältä säännöllisesti tietosuojaselosteen uusin versio.

Miten ottaa meihin yhteyttä

Jos haluat ottaa meihin yhteyttä tähän tietosuojaselosteeseen liittyen, saat meihin yhteyttä seuraavasti:

Yhteyshenkilö: Toimitusjohtaja Maija Karhusaari

Osoite: Kankurinkatu 4-6, 05800 Hyvinkää

Puhelinnumero: 045 218 3772

Sähköposti: maija.karhusaari@techvilla.fi