Tuore tutkimus kertoo: Helsinki Ring of Industry -alueen yritykset arvostavat logistista sijaintia ja verkostoitumista

Tutkimuksessa esiin nousi etenkin alueen hyvä logistinen sijainti. Kuvassa moottoritie Hyvinkäältä.

Tutkimuksessa esiin nousi etenkin alueen hyvä logistinen sijainti. Kuva Hyvinkäältä.

Helsinki Ring of Industry -hanke tilasi Taloustutkimukselta selvityksen, jossa tutkittiin KUUMA-kunnissa toimivien yritysten näkemyksiä ja suunnitelmia. Yritystutkimus tarjoaa arvokasta tietoa alueen yritysten rekrytointitarpeista, kasvusuunnitelmista, kuntayhteistyöstä sekä logistiikasta ja verkostoitumisesta.


Yli puolet vastaajista ilmoitti, että nykyisen sijaintikuntansa valintaperusteena oli logistinen sijainti. Helsinki Ring of Industry -alueen strateginen sijainti tarjoaa yrityksille tärkeän kilpailuedun, kun ne voivat hyödyntää alueen liikenneyhteyksiä ja logistisia palveluita tehokkaasti.


Tutkimus nosti esiin alueen yritysten vahvan keskinäisen verkostoitumisen. 88 % vastaajista ilmoittaa hankkivansa tuotteita tai palveluita muilta alueella toimivilta yrityksiltä ja 69 % vastaajista on asiakkaina alueen yrityksiä. Yritysten välillä on myös tuotekehitys- ja markkinointiyhteistyötä. Vastaajista noin puolella on vientiä tai liiketoimintaa ulkomailla.


Kahdella kolmesta yrityksestä on vähintäänkin maltillisia rekrytointitarpeita seuraavan vuoden aikana. Tämä kertoo alueen elinvoimaisuudesta ja yritysten kasvupotentiaalista. Osaavan henkilöstön saatavuus nousi ongelmaksi 75 % kyselyyn vastanneista yrityksistä, ja lähes jokainen vastaaja suunnitteli nykyisen henkilöstön kouluttamista tulevan vuoden aikana. Neljännes vastaajayrityksistä ilmoitti olevansa voimakkaasti kasvuhakuinen, kun taas 42 % pyrkii kasvamaan mahdollisuuksien mukaan.


Yrityksen kokevat kuntien asenteen yrittäjyyttä ja yritystoimintaa kohtaan olevan pääsääntöisesti positiivista. Sen sijaan yhteydenpidon osalta on eniten parannettavaa. Sijaintikunnan vahvuuksina nousi esiin sijainti, kasvu ja kehitys sekä yritysmyönteisyys. Heikkouksina nousi esiin tonttien, toimitilojen ja työvoiman saatavuus sekä lupa-asioiden ja palveluiden hitaus. Kolmannes yrityksistä antaa sijaintikunnalleen kiitettävän kokonaisarvosanan ja kokonaisuudessaan asteikolla 4–10 kunnat saivat arvosanan 7,8.

Helsinki Ring of Industry -alue tarjoaa yrityksille erinomaiset edellytykset menestyä, vahvistaa yritystutkimus.

”Tutkimuksen tulokset vahvistavat sen, että Helsinki Ring of Industry -alue tarjoaa yrityksille erinomaiset edellytykset menestyä. Logistisen sijainnin hyödyntäminen ja aktiivinen verkostoituminen ovat keskeisiä tekijöitä, jotka vahvistavat alueen yritysten kilpailukykyä ja tukevat liiketoiminnan kasvua”, summaa Helsinki Ring of Industry -hankkeen toteutuksesta vastaavan Teknologiakeskus TechVilla Oy:n toimitusjohtaja Maija Karhusaari.


Tutkimuksen kohderyhmänä olivat yritykset Helsinki Ring of Industry -alueella ja tiedonkeruumenetelmä oli puhelinhaastattelu. Vastaajia oli 24 ja yhden haastattelun keskimääräinen kesto oli 28 minuuttia. Haastatteluissa selvitettiin yritysten näkemyksiä sijaintipaikastaan, kasvunäkymistä, rekrytointitarpeista ja verkostoitumisesta muiden KUUMA-alueella toimivien yritysten kanssa. Yrityksiltä kysyttiin myös näkemystä sijaintikuntansa yritysystävällisyydestä.

Lisätietoja:
Maija Karhusaari, toimitusjohtaja, Teknologiakeskus TechVilla Oy p. +358 45 283 1772, maija.karhusaari@techvilla.fi


Helsinki Ring of Industry

Helsinki Ring of Industry -hankkeessa vahvistetaan KUUMA-alueen kuntien (Hyvinkää, Järvenpää, Kirkkonummi, Kerava, Mäntsälä, Nurmijärvi, Pornainen, Sipoo, Tuusula ja Vihti) osaamista sekä lisätään sen tunnettuutta ja houkuttelevuutta kansainvälisten yritysten, osaajien ja investoijien parissa.

Hankkeen toteutuksesta vastaa Teknologiakeskus TechVilla Oy ja sitä rahoittavat Uudenmaan liitto ja KUUMA-seutu liikelaitos. KUUMA-seudulla asuu 333 000 ihmistä ja alueella toimii yli 30 000 yritystä.