Asiakaslähtöistä palveluinnovaatiota

Haastattelussa NUOTTA-hankkeen projektipäällikkö Mika Ollikainen

NUOTTA-hanke tukee ja rohkaisee yrityksiä käynnistämään ja kehittämään palveluinnovaatioprojekteja sekä  asiakasymmärrykseen liittyviä prosesseja ja ratkaisuja. Hanke on suunnattu Uudenmaan alueen pienille ja keskisuurille yrityksille, jotka haluavat parantaa kilpailukykyään kehittämällä palvelujaan ja innovoimalla uutta, vastaten entistä paremmin asiakkaiden tarpeisiin ja odotuksiin.

Mika Ollikainen toimii marraskuussa 2022 käynnistyneen NUOTTA-hankkeen projektipäällikkönä. Riihimäeltä kotoisin oleva Ollikainen aloitti työnsä TechVillassa syksyllä 2021 teollisuusyritysten digitaalisen uudistumiseen keskittyvässä WIMMA-hankkeessa. Hän pääsi heti alusta alkaen suunnittelemaan uusia hankeideoita- ja hakemuksia – yksi niistä oli NUOTTA-hanke.

”Ennen nykyistä työtäni olen toiminut johto- ja asiantuntijatehtävissä teollisuudessa, kiinteistöalalla, ja ICT-alan asiantuntijapalvelujen parissa. Minulla on erityisosaamista ICT-markkinoista sekä asiakaskokemuksen ja digitalisoinnin johtamisesta. Erityisiä mielenkiinnon kohteitani ovat asiakasymmärryksen rakentaminen ja asiakasymmärryksen hyödyntäminen kaikkinaiseen kehittämiseen, parantamiseen ja innovointiin.

NUOTTA-hankkeen projektipäällikkönä pääsen hyödyntämään kokemustani palvelujen kehittämisestä ja projektimuotoisen asiantuntijatyön johtamisesta. Pk-yritysten asiakaslähtöistä palvelukehitystä ja palveluinnovointia edistävä hanke tarjoaa myös mahdollisuuden molemminpuoliseen oppimiseen, sillä yritysten kehitystarpeet ja palveluinnovoinnin mahdollisuudet ovat hyvin yksilöllisiä. Asiakkaat ovat usein asiantuntijan tärkeimpiä opettajia matkalla onnistumisiin. Tämä koskee yhtä hyvin meitä hankkeiden vetäjiä TechVillassa, kuin omia asiakkaitamme, eli pk-yrittäjiä ja yritysten avainhenkilöitä.” Mika Ollikainen kertoo.

Ollikaisen mukaan NUOTTA-hanke tarjoaa yrityksille helpon ja vähäriskisen tavan arvioida omia kehittämistarpeita ja jalostaa ideoita asiakkaita hyödyttäviksi innovaatioiksi. ”Monissa pienissäkin yrityksissä tunnistetaan asiakkaiden tarpeet ja oman alan kehitystrendit. Hyvistä ideoistakaan ei monilla ole puutetta. Sen sijaan uuden luonnosteluun ja kehittämiseen ei ole välttämättä aikaa eikä tekijöitä, kun ydinliiketoiminta vie enimmät voimavarat. NUOTTA-hankkeen avulla yritys voi edistää ideansa jalostamista käytäntöön, kohtuullisin kustannuksin ja varsin vähäisellä oman ajan käytöllä.”

Euroopan unionin osarahoittama NUOTTA-hanke totutetaan yhteistyössä Hämeen Ammattikorkeakoulun kanssa, joka vastaa toteutuksesta Kanta-Hämeen osalta. Uudellamaalla rahoittajina toimivat lisäksi KUUMA -seutu liikelaitos, Uudenmaan liitto sekä Teknologiateollisuuden 100-vuotissäätiö.

NUOTTA-hankkeen toteutusaika on 1.11.2022 – 30.6.2025. Lue lisää hankkeesta sekä sen toimenpiteistä nuottahanke.fi ja ilmoittaudu mukaan!

NUOTTA-hanke

NUOTTA