Esittelyssä uusi techvillalainen: Tiia Kekola

Tiia Kekola Villatehtaan tiiliseinän edessä

Tiia Kekola aloitti PUHTIA-hankkeen projektipäällikkönä marraskuun alussa. Aiemmin Tiia on työskennellyt työhyvinvoinnin parissa niin henkilöstöhallinnossa (HR) kuin työterveyshuollossa. Hän kirjoittaa parhaillaan graduaan Digitalisaation kehittämisestä työhyvinvointia edistäen ja valmistuu keväällä 2023 Työn ja hyvinvoinnin maisteriksi Tampereen Yliopistolta.

”Työhyvinvoinnin kenttä on itselleni tuttu eri näkökulmista ja oikeastaan ammatillinen intohimoni. Siinä ei tahdo koskaan tulla valmiiksi, vaan aina löytyy lisää opittavaa. Olen erittäin innoissani alkaneesta hankkeesta, jossa saan olla mukana sekä uudesta työporukasta, johon pääsen tutustumaan. Uskon saavani valtavasti oppia myös itse tämän uuden hankkeen myötä.” Tiia kertoo

PUHTIA

PUHTIA-hankkeen tavoitteena on edistää työhyvinvointia organisaatioissa, joissa digitalisaatio muokkaa työn sisältöä, työvälineitä tai työnkulkua. Hankkeen avulla selvitetään havaintoja ja kokemuksia digitalisaatiosta sekä sen vaikutuksista työn mielekkyyteen, koettuun turvallisuuteen ja työn tuottavuuteen eli työhyvinvointiin. Tulosten pohjalta kehitetään ennen kaikkea johtamista, jotta digitalisaation vaikutukset työhyvinvointiin olisi mahdollista ottaa entistä paremmin huomioon. Hanke jatkuu lokakuun 2023 loppuun asti.