NUOTTA

– Asiakasymmärryksestä kohti palveluinnovaatioita ja uutta liiketoimintaa

Vihtiläinen Ekolämmöx sai apua huoltopalvelun konseptointiin

Lue lisää

Esittelyssä uusi techvillalainen: Mira Haapakangas

Lue lisää

Rinotop Oy sai NUOTTA-hankkeen nykytila-analyysin sekä yhteisten työpajojen avulla selkeitä askelmerkkejä strategiatyön eteenpäin viemiseen. Kuvassa Rinotopin toimitusjohtaja Janne Immonen ja TechVillan Mika Ollikainen.

Nurmijärveläiselle Rinotopille sparrausta strategiatyöhön

Lue lisää

Tuotteista tehokkaasti – osallistu maksuttomaan valmennukseen

Lue lisää

Siirry arkistoon

– Asiakasymmärryksestä kohti palveluinnovaatioita ja uutta liiketoimintaa

NUOTTA- EAKR-hanke tukee ja rohkaisee pk-yrityksiä toteuttamaan asiakaslähtöisiä palveluinnovaatioita ja kehittämään palveluja paremmin vastaamaan asiakkaiden muuttuvia tarpeita ja odotuksia. Hanke tukee yrityksiä parantamaan asiakasymmärrystään mm. hyödyntämällä uudenlaisia ratkaisuja ja toimintatapoja. Asiakasdatan kerääminen, analysointi ja hyödyntäminen luo yrityksille perustan hyvän palvelun varmistamiseksi sekä tulevan kysynnän ja asiakastarpeiden muutosten ymmärtämiseksi. Näin yritykset pystyvät reagoimaan kysynnän ja kilpailun muutoksiin jopa ennakoivasti kehittämällä palvelutarjoamaansa, ja luomaan jopa kokonaan uutta liiketoimintaa.

Haluaisitko kasvattaa yrityksesi asiakasymmärrystä? Oletko kiinnostunut innovoimaan uudenlaisia palveluja ja toimintatapoja? Voisiko palvelujen kehittäminen parantaa yrityksesi kilpailukykyä?

 

Hankkeen toteutusaika

1.11.2022 – 30.6.2025

Ilmoittaudu mukaan nyt!

Uudenmaan pk-yritykset:

Mika Ollikainen
Teknologiakeskus TechVilla Oy
mika.ollikainen@techvilla.fi
p. 040 5861138

Kanta-Hämeen pk-yritykset:

Heikki Ruohomaa
HAMK
heikki.ruohomaa@hamk.fi
p. 040 5800286

NUOTTA-tapahtumat

Tiesitkö, että olemme järjestäneet jo 11. webinaaria? Kaikki tallenteet on katsottavissa oheisen listan kautta. Mukavia katseluhetkiä laiturin nokkaan tai työpäivien piristykseksi!

 

Menneet webinaarit

16.4.2024: Rakenna pysyvämpiä asiakassuhteita

13.02.2024: AI ja kehittyneet teknologiat robotiikassa

23.01.2024: Tekoäly digitaalisessa asiakaskohtaamisessa

12.12.2023: Lean pk-yrityksessä

14.11.2023: VR-teknologian mahdollisuudet

10.10.2023: Älykäs liikenne

12.09.2023: Tunne toimintaympäristösi ja markkinoi älykkäästi

13.06.2023: Asiakaskokemuksesta kilpailuetua

09.05.2023: Asiakaslähtöinen liiketoiminnan kehittäminen

08.04.2023: Data-analytiikasta voimaa liiketoimintaan

14.03.2023: Tiedolla johtaminen kehittämisen ja innovoinnin tukena

Katso NUOTTA-webinaarien tallenteet

NUOTTA-hanke

Mikä on NUOTTA-hanke?

NUOTTA-hanke on Euroopan Aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittama hanke, jota rahoittavat Uudellamaalla KUUMA-liikelaitos (KUUMA-kunnat, eli Hyvinkää, Järvenpää, Kirkkonummi, Kerava, Mäntsälä, Nurmijärvi, Pornainen, Sipoo, Tuusula ja Vihti), ja Teknologiateollisuuden 100-vuotissäätiö. Kanta-Hämeessä rahoituksesta vastaa Riihimäen seutukunta (Riihimäen, Hausjärven ja Lopen kunnat). Hanke toteutetaan EAKR-ryhmähankkeena, ja sen toteutuksesta Uudenmaan alueella vastaa hankkeen päätoteuttaja Teknologiakeskus TechVilla Oy. Kanta-Hämeessä hankkeen toteutuksesta vastaa Hämeen ammattikorkeakoulu (HAMK).

NUOTTA- EAKR-hankkeen tavoitteena on tukea ja rohkaista pk-yrityksiä toteuttamaan palveluinnovointia ja kehittämään palvelujaan entistä asiakaslähtöisemmiksi. Hanke luo edellytyksiä myös tulevaisuudessa tapahtuvalle palveluinnovoinnille ja muulle TKI-toiminnalle tukemalla asiakasymmärryksen parantamiseen liittyvien uudenlaisten teknologioiden, ratkaisujen ja toimintatapojen käyttöönottoa pk-yrityksissä.

Kuinka hanke toteutetaan?

1. Nykytila-analyysi (osallistujille maksuton): asiakasymmärryksen nykytilan ja prosessien kypsyyden sekä palveluinnovointiin liittyvien edellytysten, potentiaalin ja voimavarojen määrittäminen

2.Yrityskohtainen kehityssuunnitelma (omarahoitusosuus): asiakasymmärryksen ja asiakaslähtöisen palvelukehittämisen kehityssuunnitelma

3. Palveluinnovoinnin pilottiprojektin tuki (omarahoitusosuus): esimerkiksi POC-määrittely, idean testaus tai muu asiakaskohtainen toimenpide palvelukehityksen toimenpiteiden edistämiseksi ja nopeuttamiseksi

Yhteen toimenpiteeseen osallistuminen ei edellytä osallistumista hankkeen muihin toimenpiteisiin, vaan yritys voi maksuttoman nykytila-analyysin jälkeen päättää itse mahdollisista jatkotoimenpiteistä. Yrityksen omarahoitusosuus on mahdollisen ulkopuolisen asiantuntijatyön käyttötarpeen mukaan enintään 1200 euroa.

Kenelle hanke on suunnattu?

Hanke on suunnattu Uudenmaan ja Kanta-Hämeen maakuntien eri toimialojen pk-yrityksille, jotka tavoitellevat kasvua, kilpailuetua ja uusia asiakkaita asiakaslähtöisen kehittämisen ja palveluinnovoinnin avulla. Pk-yrityksellä ymmärretään tässä yhteydessä yritystä, joka työllistää enintään 250 henkilöä ja jonka vuotuinen liikevaihto on alle 50 miljoonaa euroa.

Mitä on palveluinnovaatio?

Palveluinnovaatioilla voidaan ratkaista kokonaan uudella tavalla asiakkaan kohtaamia ongelmia tai tämän tunnistamia tarpeita, joihin ei markkinoilta välttämättä löydy vielä vastaavaa ratkaisua. Palveluinnovoinnille tyypillinen tavoite on entistä paremman asiakaskokemuksen tuottaminen, jota kautta voidaan vaikuttaa asiakasuskollisuuden paranemiseen ja myynnin kasvuun sekä tavoittaa kokonaan uusia asiakasvirtoja.

Millaisia haasteita hanke ratkaisee?

Asiakaslähtöinen tuote- ja palveluinnovointi on nyt ja lähitulevaisuudessa erityisen tärkeää voimakkaasti etenevän digitalisoitumisen muuttaessa jatkuvasti asiakkaidemme tarpeita ja odotuksia. Digitalisaatio vaikuttaa myös pk-yritysten kohtaamaan kilpailuun, mutta toisaalta sen eteneminen mahdollistaa osaltaan myös kokonaan uudentyyppisiä palvelukonsepteja. Menestyäkseen pk-yritysten on pyrittävä entistä asiakaslähtöisimmiksi sekä samalla tarjottava entistä korkeampaa asiakaskokemusta tarjoavia palveluita, kuten esimerkiksi uusia teknologioita ja toimintakonsepteja.  Koska kehitysresurssit ovat usein niukkoja, on mietittävä tarkoin, millaisiin uudistuksiin niitä voidaan kohdentaa digitalisoinnin luomassa muutospaineessa.

Mitä hyötyä hankkeesta on osallistujille?

NUOTTA-hankkeen tavoitteena on edesauttaa pk-yritysten kilpailukyvyn myönteistä kehittymistä, sekä liikevaihdon kannattavaa kasvua ja työllistämiskykyä. Hankkeeseen osallistuvat yritykset saavat nykytila-analyysin kautta tietoa yrityksen asiakasymmärrykseen liittyvien toimintatapojen kypsyydestä ja kehitystarpeesta sekä arvion yrityksen tarpeista ja voimavaroista kehittää nykyisiä palveluja. Hankkeen kautta syntyvien kehityssuunnitelmien avulla yritykset saavat asiantuntijan tuen suunnitelmalleen ja arvion jatkotoimenpiteistä. Palveluinnovointia tukevaan pilottiprojektiin osallistuva yritys säästää aikaa ja rahaa käynnistäessään palvelukehitystä.