Työhyvinvointi tukee työn tavoitteiden saavuttamisessa – myös digitaalisesti! 

Työhyvinvointi tukee työn tavoitteiden saavuttamisessa, henkilö juo teetä ja tekee töitä kannettavalla tietokoneella

Työhyvinvointia tukeva PUHTIA-hanke on lähtenyt hienosti käyntiin ja saanut hyvän vastaanoton – tällä hetkellä mukana on noin 15 organisaatiota. Työhyvinvointivaikutukset edistävät työn tavoitteiden saavuttamisessa, joten niitä ei sovi unohtaa digitalisoinnissa.

Jo tehtyjen kyselyiden mukaan digitalisaatio koetaan enimmäkseen positiivisena asiana, joka tehostaa työn sujuvuutta ja auttaa esimerkiksi sen seurannassa. ”Henkilöstö haluaa selvästi olla aktiivisesti mukana kehitystyössä – on tärkeää, että järjestelmiä kehittäessä kiinnitetään huomiota erityisesti työn tarpeisiin, jotta ne olisivat käyttäjäystävällisiä ja palvelisivat työn tavoitteiden saavuttamista. On kuitenkin syytä muistaa, että työntekijät kokevat digitalisaation työhyvinvointivaikutukset eri tavoin.” kertoo hankkeen projektipäällikkö Tiia Kekola.

Mahdollista on, että käyttäjiä ei ole kuultu ennen projektia tai sen aikana, eivätkä he ole päässeet vaikuttamaan lopputulokseen riittävästi.

Digikehittäminen voi olla työntekijöiden kannalta hyvin suotuisa asia: työt valmistuvat aiempaa nopeammin ja virheettömämmin, mekaaniset rutiinitehtävät vähenevät ja työ voi tuntua entistä mielekkäämmältä. Parhaillaan digitalisaatio parantaa myös vuorovaikutusta ja vaikutusmahdollisuuksia työpaikalla. Aina ei kuitenkaan valitettavasti käy näin. IT-projekti ei välttämättä onnistu suunnitellulla tavalla, uusi digiratkaisu ei ole helppokäyttöinen tai se ei toimi kaikilta osin halutusti. Toisinaan uusia digitaalisia ratkaisuja otetaan käyttöön niin vauhdikkaasti, etteivät kaikki ehdi omaksua niitä riittävän nopeasti. Mahdollista on, että käyttäjiä ei ole kuultu ennen projektia tai sen aikana, eivätkä he ole päässeet vaikuttamaan lopputulokseen riittävästi.

Työhyvinvointiin sisältyvät tekijät – esimerkiksi turvallisuuden tunne, kokemus työn tuottavuudesta ja oman työn mielekkyys – ovat selkeästi yhteydessä työssä jaksamiseen ja sitoutumiseen. Näiden työhyvinvointitekijöiden huomioiminen osana IT-johtamista ja organisaatiossa tapahtuvaa digitalisointia on sitä tärkeämpää, mitä enemmän digiratkaisu tai digitalisoinnilla muuttuva liiketoimintaprosessi vaikuttaa työntekijöiden työn sisältöön ja toimenkuviin.

PUHTIA-hanke jatkuu 31.10.2023, joten vielä ehdit ilmoittaa yrityksesi mukaan!

PUHTIA

PUHTIA-hankkeen tavoitteena on edistää työhyvinvointia organisaatioissa, joissa digitalisaatio muokkaa työn sisältöä, työvälineitä tai työnkulkua. Hankkeen avulla selvitetään havaintoja ja kokemuksia digitalisaatiosta sekä sen vaikutuksista työn mielekkyyteen, koettuun turvallisuuteen ja työn tuottavuuteen eli työhyvinvointiin. Tulosten pohjalta kehitetään ennen kaikkea johtamista, jotta digitalisaation vaikutukset työhyvinvointiin olisi mahdollista ottaa entistä paremmin huomioon. Hanke jatkuu lokakuun 2023 loppuun asti.