Vihtiläinen Ekolämmöx sai apua huoltopalvelun konseptointiin

Ekolämmöx Oy osallistui NUOTTA-hankkeeseen ajatuksenaan selvittää potentiaalista tarvetta uusille lisäpalveluille ja huoltopalvelun konseptointiin. Vihdissä toimiva yritys suunnittelee, myy ja toimittaa hybridilämmitysjärestelmiä pientaloihin ja taloyhtiöihin. Sähkön hinta on herättänyt asiakkaiden kiinnostusta entistä monipuolisimpiin lämmitysratkaisuihin, joten oli tärkeää etsiä keinoja jatkaa jo muodostuneita asiakassuhteita, hyödyntää omaa osaamistaan kokonaisvaltaisemmin ja luoda parempaa asiakaskokemusta laajentamalla toimintaansa lisäpalveluihin.

NUOTTA-hankkeen tiimi kartoitti yrityksen nykytilannetta ja selvitti lisäpalveluiden mahdollisuuksia nykyisille asiakkaille suunnatulla digikyselyllä. Selvitimme yrityksen asiakaskokemukseen liittyviä tekijöitä, asiakkaiden ajatuksia Ekolämmöxin toiminnasta, palveluista sekä mahdollisia tarpeita lisäpalveluihin. Kyselyn avulla yritys sai lisää ymmärrystä tämänhetkisestä asiakaskokemuksesta sekä asiakkaiden tarpeista ja toiveista uuden huoltopalvelun alustavalle sisällölle sekä hinnoittelulle. Tehtyä kyselypohjaa pystyy jatkossakin hyödyntämään yrityksen asiakaskokemuksen säännöllisenä mittarina.

Nykytilakartoituksen jatkotyönä huoltopalvelukokonaisuuden konseptointi sujui jouhevasti ja asiakkaiden tarpeista ja valmiuksista saatiin hyviä poimintoja. Huoltopalvelun konsepti rakentui asiakaskyselyn tuloksista, yhteisistä keskusteluista, vastaavien palveluiden analysoinnista sekä kilpailija-analyysistä. Lopputuloksena Ekolämmöx sai huoltopalvelusta valmiin konseptitekstin, jonka yhteisen läpikäynnin jälkeen oli valmis julkaistavaksi ja siirrettäväksi myyntiin.

Meillä oli tarve kartoitaa asiakkaiden toiveita ja tarpeita lämmitysjärjestelmien huollolle. NUOTTA- hankkeessa tehtiin asiakaskysely huoltopalvelun sisällöstä ja hinnoittelusta. Techvillan tiimilta löytyi valmis työkalu asiakaskyselyn tekemistä varten. Yhdessä analysoimme tulokset ja vastausten perusteella pystyimme paremmin tuotteistamaan huoltopalvelua vastaamaan asiakastarpeita.”

Kari Balk, Toimitusjohtaja, Ekolämmöx Oy

Mies tutkii lämmitysjärjestelmää Ekolämmöx lippalakki päässään.


NUOTTA-EAKR-hanke tukee ja rohkaisee pk-yrityksiä toteuttamaan asiakaslähtöisiä palveluinnovaatioita, parantamaan asiakasymmärrystään, ja kehittämään palveluja paremmin vastaamaan asiakkaiden muuttuvia tarpeita ja odotuksia. Hanke jatkuu kesään 2025, vielä ehtii siis mukaan! Lue lisää: nuottahanke.fi