Kakkutalo Gilanille tukea avajaisviikon asiakaskyselyyn

Kakkutalo Gilan on vakiinnuttanut asemansa Järvenpäässä paikallisena herkkukauppana tarjoamalla laadukkaita kakkuja ja leivonnaisia jo vuosikymmenen ajan. Nykyisin Gilan tarjoaa myös aamiaista ja lounasta, jota varten yritys toteutti toimitiloihinsa laajennuksen. Entistä isommat asiakastilat avaavat samalla mahdollisuuksia liiketoiminnan kehittämiselle ehkä laajemminkin.

Kakkutalo Gilan sai tukea asiakaskyselyn toteuttamiseen NUOTTA-hankkeen asiantuntijoilta saadakseen entistä tarkemman käsityksen asiakkaidensa tarpeista ja odotuksista. Kysely toteutettiin uuden tilan avajaisviikolla. Kerätty palaute antoi arvokasta tietoa asiakkaiden ajatuksista niin Kakkutalo Gilanista, yrityksen palveluista, kuin uusien tilojen mahdollisuuksista.

Asiakaskyselyn tulokset antoivat selkeän kuvan yrityksen vahvuuksista, ja kertoivat samalla paljon uutta asiakkaiden odotuksista ja mieltymyksistä. Asiakkaiden antamat ideat ja suositukset tarjosivat arvokasta tietoa palvelujen kehittämistä varten.

Yritys myös havaitsi kyselyn kautta, että kohderyhmälähtöisen medianäkyvyyden parantamiselle on selkeää tarvetta. Tämän huomioiminen markkinoinnissa antaa Kakkutalo Gilanille mahdollisuuden vahvistaa asemaansa markkinoilla.


NUOTTA-EAKR-hanke tukee ja rohkaisee pk-yrityksiä toteuttamaan asiakaslähtöisiä palveluinnovaatioita, parantamaan asiakasymmärrystään, ja kehittämään palveluja paremmin vastaamaan asiakkaiden muuttuvia tarpeita ja odotuksia. Hanke jatkuu kesään 2025, vielä ehtii siis mukaan! Lue lisää: nuottahanke.fi