Keravalainen Pynnönen International Ltd Oy satsaa kehitykseen

Pynnönen Internationalin liiketoiminnan kehittämisessä asiakkaiden tarpeet ja odotukset ovat tärkeässä roolissa

Pynnönen International on vuodesta 1948 toiminut keravalainen perheyritys, joka on erikoistunut kuljettamaan, huoltamaan ja varastoimaan liikenteen, teollisuuden ja pakkausmateriaaliyritysten autokuljetusten ja erikoiskuljetusten toteuttamiseen tarvittavia kuormalavoja. Pynnösten varasto- ja logistiikkakeskuksen kautta kulkee ja huolletaan 1,5 miljoonaa kuormalavaa vuodessa. Toiminta tukee kiertotaloutta ja on olennainen osa esimerkiksi elintarvikealan huoltovarmuusketjua.

Pynnösellä satsataan toiminnan kehittämiseen, ja mm. digitalisaation mahdollisuuksiin on tartuttu monella tasolla. Kehityksessä aiotaan olla mukana etujoukoissa jatkossakin, ja nykyisen liiketoiminnan kehittämisen lisäksi myös tulevaisuuden mahdollisuuksia pohditaan aktiivisesti.

Nykytila-analyysia hyödynnettiin keinona sanoittaa ja määrittää yhteistä ymmärrystä ja tahtotilaa kehityksen taustaksi

Pynnönen Internationalin liiketoiminnan kehittämisessä asiakkaiden tarpeet ja odotukset ovat tärkeässä roolissa, ja keskustelua avainasiakkaiden kanssa käydään aktiivisesti. Siksi yrityksessä nähtiin tärkeäksi osallistua myös asiakaslähtöisen toiminnan kehittämistä tukevaan NUOTTA-hankkeeseen.

Teimme Pynnönen Internationalille NUOTTA-hankkeen nykytila-analyysin, jossa keskustelimme asiakaslähtöisen liiketoiminnan malleista ja toiminnan kehittämisestä Pynnösen toiminnassa. Yhteistyötä on tarkoitus jatkaa myös hankkeen seuraavissa vaiheissa.

”NUOTTA-hankkeen nykytila-analyysin keskustelu oli hyödyllinen keino sanottaa yrityksen toiminnan malleja ja vahvuuksia sekä tuoda esiin kehityskohteita. Tämä tukee yhteistä ymmärrystä ja tahtotilaa, joita tarvitaan myös kehittämisen mahdollistamiseksi”, kertoo toimitusjohtaja Kari Pynnönen.


NUOTTA-EAKR-hanke tukee ja rohkaisee pk-yrityksiä toteuttamaan asiakaslähtöisiä palveluinnovaatioita, parantamaan asiakasymmärrystään, ja kehittämään palveluja paremmin vastaamaan asiakkaiden muuttuvia tarpeita ja odotuksia. Hanke jatkuu kesään 2025, vielä ehtii siis mukaan! Lue lisää: nuottahanke.fi