Nurmijärveläiselle Rinotopille sparrausta strategiatyöhön

Rinotop Oy sai NUOTTA-hankkeen nykytila-analyysin sekä yhteisten työpajojen avulla selkeitä askelmerkkejä strategiatyön eteenpäin viemiseen. Kuvassa Rinotopin toimitusjohtaja Janne Immonen ja TechVillan Mika Ollikainen.

Nurmijärven Röykässä toimiva Rinotop Oy sai NUOTTA-hankkeen nykytila-analyysin sekä yhteisten työpajojen avulla selkeitä askelmerkkejä strategiatyön eteenpäin viemiseen.

26 henkilöä työllistävä Rinotop tarjoaa teknisten muoviosien kokonaispalvelua, eli hoitaa tuotesuunnittelun, muottisuunnittelun ja -valmistuksen sekä ruiskupuristustekniikan. Alaan vaikuttaa globaali markkinatilanne, yritysten fuusiot ja automatisaatioon siirtyminen. Selkeyttääkseen omaa paikkaansa markkinoilla Rinotop oli aloittanut strategiatyön.

Yhteisten keskustelujen jälkeen pidimme yrityksen johtoryhmälle työpajan, jossa selvitimme yrityksen vahvuuksia, heikkouksia ja mahdollisuuksia toimintansa kehittämiselle. Työpajan jälkeen analysoimme kerätyn materiaalin ja määrittelimme keskeiset toimenpiteet ja strategiset teemat, joiden avulla strategiatyötä on helpompi jatkaa seurattaviksi toimenpiteiksi ja kehityskohteiksi. Näin myös asiakaslähtöiseen kehittämiseen ja strategiseen johtamiseen on entistä paremmat edellytykset jatkossa.

”NUOTTA-hankkeen avulla on yrityksessämme tunnistettu erilaisia kehittämisen kohteita. Ulkopuolinen näkemys on ollut tässä suurena apuna. Meitä myös sopivasti haastettiin ajattelemaan asioita toiselta kantilta. Techvillan tiimin kanssa työskentely on ollut helppoa ja mukavaa. He ovat valmistelleet tapaamiset ja materiaalit kiitettävästi ja hyvinkin selkeästi ymmärrettävään muotoon.

Janne Immonen, Toimitusjohtaja, Rinotop Oy

Lopputuloksena Rinotop sai tunnistetuille kehittämiskohteilleen selkeämmät askelmerkit. Yhteistyömme avulla yritys sai uusia näkökulmia kehittämiskohteisiinsa ja sparrausta, miten viedä toimenpiteitä eteenpäin. Jatkotyönä tartumme yhteen strategiseen teemaan, joten yhteistyö NUOTTA-hankkeen tiimoilta jatkuu edelleen.

26 henkilöä työllistävä Rinotop tarjoaa teknisten muoviosien kokonaispalvelua, eli hoitaa tuotesuunnittelun, muottisuunnittelun ja -valmistuksen sekä ruiskupuristustekniikan. Kuvassa työntekijä selin kameraan.


NUOTTA-EAKR-hanke tukee ja rohkaisee pk-yrityksiä toteuttamaan asiakaslähtöisiä palveluinnovaatioita, parantamaan asiakasymmärrystään, ja kehittämään palveluja paremmin vastaamaan asiakkaiden muuttuvia tarpeita ja odotuksia. Hanke jatkuu kesään 2025, vielä ehtii siis mukaan! Lue lisää: nuottahanke.fi