Case: Saku-Tek Oy – asiakaskokemuksen kehittäminen sähkö- ja automaatioyrityksessä  

Saku-Tek Oy on eritoistunut sähkö-, automaatio- ja kunnossapitotyöhön.

Keravalaisen Saku-Tek Oy:n toimitusjohtaja Jarkko-Pekka Pennanen ja NUOTTA-hankkeen tiimi lähtivät nykytila-analyysin avulla hakemaan vahvistusta yrityksen toimintatapojen ja asiakaskokemuksen kehittämistarpeisiin. 26 henkilöä työllistävä Saku-Tek Oy on osa suomalaista WEST Invest Group -konsernia, joka on merkittävä toimija energian ja vedenkäsittelyn saralla. Konsernin strategiassa on entistä vahvemmin korostettu laadukasta asiakaspalvelua sekä yhtenäistä asiakaskokemusta.

Techvillan tekemän nykytila-analyysin pohjalta pidettiin yhteinen workshop, jossa määriteltiin Saku-Tekin projektiliiketoiminnan työnkulut sekä asiakkaan tarpeet ja odotukset projektin keskeisissä vaiheissa. Tällä tavoin kyettiin luomaan asiakaskokemuksen mittaristo johdon tueksi, sekä jatkuvan asiakaspalautekyselyn sisältö tuottamaan tietoa onnistumisesta ja kehittymisestä.  

”Saimme NUOTTA-hankkeen nykytila-analyysin avulla vahvistusta yrityksemme toimintatapojen kehittämistarpeisiin. Kiitokset Techvillan tiimille hyvästä yhteistyöstä ja ajatustemme havainnollisesta dokumentoinnista.” 
 
Jarkko-Pekka Pennanen, CEO, Saku-Tek Oy

Työpajan jälkeen TechVilla toteutti Saku-Tekille havainnollisen asiakaspolun kuvauksen, joka tukee jatkossa yritystä asiakaskokemuksen kehittämisessä sekä strategiatyössä. Työpajan ja TechVillan tuottaman dokumentaation avulla Saku-Tek sai selkeät työkalut asiakaskokemuksen johtamista varten. Jatkotyönä Saku-Tek toteuttaa asiakaspolusta eri asiakasryhmiin toteutettavat versiot, sekä syventää ymmärrystä haastattelemalla muutamia asiakkaita. NUOTTA-hankkeen avulla Saku-Tek sai hyvän startin asiakaskokemuksensa systemaattiseen kehittämiseen.  

Saku-Tek on merkittävä toimija energian ja vedenkäsittelyn saralla - kuvassa keltaiseen huomiotakkiin pukeutunut mies seisoo konehallissa selkä selin kameraan. Asiakaskokemuksen laatu on keskeisessä osassa konsernin strategiaa.


NUOTTA-EAKR-hanke tukee ja rohkaisee pk-yrityksiä toteuttamaan asiakaslähtöisiä palveluinnovaatioita, parantamaan asiakasymmärrystään, ja kehittämään palveluja paremmin vastaamaan asiakkaiden muuttuvia tarpeita ja odotuksia. Hanke jatkuu kesään 2025, vielä ehtii siis mukaan! Lue lisää: nuottahanke.fi