Tuotteistuksella vauhtia yritystoimintaan

NOSTE Oy.n tuotteistusvalmennus tarjosi osallistujille uusia näkökulmia ja vinkkejä tuotteistusprosessin käynnistämiseksi.

Kouluttaja Riikka Nurmi

NUOTTA-hanke järjesti yhteistyössä HAMK – Hämeen Ammattikorkeakoulun ja Noste Oy:n kanssa kaksi pk-yrityksille suunnattua tuotteistusvalmennusta. Valmennus tarjosi osallistujille uusia näkökulmia ja vinkkejä tuotteistusprosessin käynnistämiseksi. Kouluttajina toimivat Riikka Nurmi ja Minna Elomaaa.

Selkeyttää, helpottaa ja skaalaa, houkuttaa ja tuo arvoa sekä asiakkaalle että myyjälle – tästä on kyse tuotteistuksessa. Näkyvintä tuotteistus on asiakkaille myytävissä ratkaisuissa, mutta lähes minkä vain sisäisenkin prosessin voi tuotteistaa.

Tässä kolme kovaa pointtia pohdittavaksi Tuotteista tehokkaasti -koulutuksesta:

Kuka on asiakkaasi:

–        Minkä ongelman ratkaiset, mitä arvoa tuot ja missä?

–        Miten tavoitat, kuinka vakuutat ja luot luottamuksen?

Mitä myyt?

–        Miten teet oston helpoksi ja saat hyödyt näkyviin asiakkaalle (ja itsellesi)?

–        Mitä se maksaa ja miten se toimitetaan?

Miten jälkihoidat?

–        Miten luot asiakkaalle ”wow”-kokemuksen myös oston jälkeen?

–        Miten saat asiakkaan palaamaan?

Asiakaslähtöinen tuote- ja palveluinnovointi on nyt ja lähitulevaisuudessa erityisen tärkeää voimakkaasti etenevän digitalisoitumisen muuttaessa jatkuvasti asiakkaiden tarpeita ja odotuksia. NUOTTA-asiantuntijat ovat auttaneet tähän mennessä jo yli 30 yritystä ja olemme mielellämme myös teidän yrityksenne apuna.

Ota meihin rohkeasti yhteyttä!

NUOTTA

NUOTTA-EAKR-hanke tukee ja rohkaisee pk-yrityksiä toteuttamaan asiakaslähtöisiä palveluinnovaatioita, parantamaan asiakasymmärrystään, ja kehittämään palveluja paremmin vastaamaan asiakkaiden muuttuvia tarpeita ja odotuksia. Hanke jatkuu kesään 2025, vielä ehtii siis mukaan! Lue lisää: nuottahanke.fi