Alueellista elinvoimaa: Jatkamme Helsinki Ring of Industry -toimintaa KUUMA-seudulla

Vilkasta liikennettä Mäntsälän kiertoliittymässä. Mäntsälä on yksi kymmenestä elinvoimaisesta Helsinki Ring of Industry -kunnasta.

Kuva Mäntsälästä

Kymmenen pääkaupunkiseudun kehyskunnan muodostaman KUUMA-seudun tehtävänä on edistää alueen kuntien veto- ja pitovoimaa edunvalvonnalla sekä viestinnällisin keinoin. Seutua markkinoidaan myös kansainvälisesti yrityksille, osaajille ja investoijille Helsinki Ring of Industry -brändin avulla, jonka toiminnasta Teknologiakeskus TechVilla on vastannut.

Uudenmaan liitolta alueiden kestävän kasvun ja elinvoiman määrärahaa saanut Helsinki Ring of Industry -hanke päättyi vuoden 2023 lopussa, mutta se koettiin niin onnistuneeksi konseptiksi, että kunnat päättivät jatkaa sen rahoittamista ainakin vuoden 2024 ajan.

”Viimeisen vuoden aikana Helsinki Ring of Industry -brändin LinkedIn-julkaisut ovat saaneet lähes 185 000 näyttökertaa maailmanlaajuisesti. Julkaisuissa on esitelty alueemme vahvuuksia sekä paikallista osaamista erityisesti valmistavan teollisuuden, datakeskusten, elintarviketuotannon ja logistiikan toimialoilta. Koskaan ei voi tietää, milloin tarpeet ja mahdollisuudet kohtaavat,” KUUMA-seudun yhteistyöjohtaja Tarmo Aarnio kommentoi Uudenmaan liitolle antamassaan haastattelussa.

Karttakuva Helsinki Ring of Industry -alueesta. Karttakuvaan on merkitty kolme satamaa, lentokenttä sekä Helsinki.
KUUMA-seutuun kuuluu kymmenen pääkaupunkiseudun kehyskuntaa

Helsinki Ring of Industry

Hankkeen päätavoitteena oli vahvistaa Helsinki Ring of Industry – liiketoimintaekosysteemin muodostumista sekä lisätä alueen tunnettuutta ja houkuttelevuutta erityisesti kansainvälisille teollisuuden, logistiikan sekä verkko ja tukkukaupan yrityksille, osaajille ja investoinneille. Lisäksi hankkeessa luotiin HRI-alueen kansainvälistä markkinointia varten monikäyttöistä viestintäsisältöä ja -aineistoa eri formaateissa eri kanaviin, kuten esimerkiksi paikallisiin innovaatioihin ja alueen yhteistyöhön keskittyneitä yritystarinoita.  

KUUMA-seudun elinvoima- ja kilpailukykyryhmän (KIKY) sekä komission toimeksiannon mukaisesti yhteistyöjohtaja neuvotteli Teknologiakeskus TechVilla Oy:n kanssa HRI palvelujen määräaikaisesta jatkamisesta hankemuotoisen toiminnan päätyttyä. Järjestelyllä turvataan hankkeen aikana kertyneen osaamispääoman ja yhteyksien säilyminen ennen mahdollista pysyväisluonteista ratkaisua KUUMA-seudulla.

”Vaikka hanke virallisesti päättyi, toiminta Helsinki Ring of Industry -brändin puitteissa jatkuu edelleen. Olemme sitoutuneet jatkamaan hyvin sujunutta yhteistyötämme alueen elinvoiman parantamiseksi, ja uusia toimenpiteitä suunnitellaan jo parhaillaan,” kertoo projektipäällikkö Katja Humalainen.

Lisätietoja:
Katja Humalainen, projektipäällikkö, Helsinki Ring of Industry, katja.humalainen@techvilla.fi


Helsinki Ring of Industry

Helsinki Ring of Industry -toiminnan tarkoituksena on vahvistaa KUUMA-alueen kuntien (Hyvinkää, Järvenpää, Kirkkonummi, Kerava, Mäntsälä, Nurmijärvi, Pornainen, Sipoo, Tuusula ja Vihti) osaamista sekä lisätään sen tunnettuutta ja houkuttelevuutta kansainvälisten yritysten, osaajien ja investoijien parissa. Toiminnan toteutuksesta vastaa Teknologiakeskus TechVilla Oy ja sitä rahoittavat KUUMA-seutu liikelaitos yhdessä alueen kuntien kanssa.