Vihtiläinen Digitekno sai apua asiakaskokemuksen kehittämiseen

Digitekno tarjoaa tuotteiden lisäksi kattavia suunnittelu- ja huoltopalveluita. Kuvassa valkoiseen takkiin pukeutunut henkilö tutkii antureita.

Vihdin Nummelassa toimiva Digitekno sai tukea asiakaskokemuksen kehittämiseen TechVillan NUOTTA-hankkeesta. Yritys on edelläkävijä LED-pohjaisten tulos-, informaatio- ja videonäyttöjen suunnittelussa ja valmistuksessa – tuotteiden lisäksi tarjolla ovat kattavat suunnittelu- sekä huoltopalvelut. Digitekno haluaa jatkuvasti ymmärtää paremmin asiakkaittensa muuttuvia tarpeita, ja kehittää palveluitaan ja toimintamallejaan ketterästi.

Digiteknon tiimi osallistui NUOTTA-hankkeeseen saadakseen sparrausta yrityksen asiakaskokemukseen liittyvien kehityskohteiden tunnistamiseksi. Hankkeeseen kuuluvan nykytila-analyysin jälkeen teimme yhdessä toimintasuunnitelman, jonka avulla yritys voi jatkossa johdonmukaisesti vahvistaa asiakaskokemusta ja nopeammin reagoida asiakkaiden toiveisiin. Toteutimme Nummelassa puolen päivän työpajan, jossa kävimme läpi Digiteknon hyvään asiakaskokemukseen vaikuttavia tekijöitä sekä vaiheita. Työpajan perusteella työstimme yritykselle asiakkaiden kanssa säännöllisesti tutkittavat mittarit ja muodostimme asiakaspolun asiakasprosessin keskeisistä vaiheista.

Henkilö tutkii papereita LED näytön vieressä, punaisia ja keltaisia valoja palaa.

”TechVillan ammattilaisten organisoiman, osallistavan ja aktiivisen vuoropuhelun kautta saimme konkreettisen suunnitelman tunnistamamme kehityskohteen parantamiseksi, ja lähdemme hyvillä mielin viemään työtä käytäntöön.

Valtter Laaksonen, Markkinointi ja myynti, Digitekno Oy

Lopputuloksena yritys sai konkreettisen suunnitelman asiakaskokemuksen parantamiseksi ja yhdessä muotoillun sisällön säännöllisen asiakaskokemuskyselyn toteuttamiseksi. Digiteknon henkilökunta koki, että NUOTTA-hankkeeseen osallistuminen tuotti konkreettista hyötyä asiakaskokemuksen kehittämisessä ja mittaamisessa. Lisäksi työpajatyöskentely auttoi Digiteknoa löytämään arkisen kiireen keskellä asioita, joilla on olennaista merkitystä yrityksen liiketoiminnalle.


NUOTTA-EAKR-hanke tukee ja rohkaisee pk-yrityksiä toteuttamaan asiakaslähtöisiä palveluinnovaatioita, parantamaan asiakasymmärrystään, ja kehittämään palveluja paremmin vastaamaan asiakkaiden muuttuvia tarpeita ja odotuksia. Hanke jatkuu kesään 2025, vielä ehtii siis mukaan! Lue lisää: nuottahanke.fi